“Afval mag straks niet meer bestaan”

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:
 • Auteur:


CDA-kamerlid Agnes Mulder en D66-Kamerlid Jessica van Eijs waren vrijdag 7 december te gast in Flevoland om daar ondernemers te ontmoeten, die zich bezig houden met circulaire producten en grondstoffen. Zij werden, samen met enkele Staten- en raadsleden van hun partijen, ontvangen bij Van Peperzeel in Lelystad. Circulair boegbeeld Marieke van der Werf heette hen welkom, samen met gedeputeerde Jan Nico Appelman en directeur Johan van Peperzeel.
Jan-Nico Appelman trapte de ochtend af door te vertellen welke ambitie de provincie Flevoland heeft op het gebied van circulaire economie. “Onze stip op de horizon is er: in 2030 dé grondstoffenleverancier van de circulaire economie zijn.”

Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: bezoek 2

Van Eijs (l) en Mulder (r) luisteren naar het verhaal van Johan van Peperzeel

Stroomleverancier

Na de presentaties van de gedeputeerde, het boegbeeld en Johan van Peperzeel kreeg het gezelschap een rondleiding door de gloednieuwe bedrijfshal. Hier worden ingezamelde batterijen en accu’s klaar gemaakt voor verdere verwerking en recycling. Ook wordt hier de nog aanwezige stroom uit de batterijen en accu’s opgeslagen. Deze stroom wordt door Van Peperzeel gebruikt voor haar eigen bedrijf. Het is de verwachting dat door de groeiende aanvoer er straks zoveel extra stroom binnenkomt dat ook omliggende bedrijven hier gebruik van kunnen maken.

Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: bezoek 3

Johan van Peperzeel laat zien hoe de stroom uit de accu’s gehaald wordt.

Bedrijven

De groep verkaste daarna naar het Natuurpark in Lelystad. Daar mochten drie bedrijven zich kort presenteren: Orgaworld Compostering, van Werven Plastic Recycling en Cirwinn Betonrecycling.
Orgaworld liet zien dat zij van het GFT-afval zowel compost kunnen maken als biogas kunnen onttrekken aan de afvalstroom. Waar Orgaworld vooral tegen aan loopt, is dat er bij de inzameling nog te weinig naar vervuiling van het GFT-afval wordt gekeken, waardoor het proces bij Orgaworld minder efficiënt verloopt. Hiervoor zien zij een rol voor de gemeenten weggelegd en vinden ze dat de gebruikers (lees de Nederlanders) meer bewust gemaakt moeten worden van wat wel en wat niet in het GFT-afval thuishoort.
Van Werven Plastic Recycling liet zien dat een goede samenwerking met de overheid voor de circulaire economie in dit stadium nog onmisbaar is, bijvoorbeeld als het gaat om de ruimtelijke ordening.

Na afloop konden de Kamerleden in gesprek gaan met verschillende ondernemers. Door alle partijen werd het bezoek zeer gewaardeerd. De Kamerleden nemen alle informatie mee die ze te horen kregen. En daarnaast werd toegezegd dat zij de afvalstatus in de Tweede Kamer ter sprake zouden brengen.

Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: bezoek 4

Jessica van Eijs ontvangt een zak compost van Orgaworld

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving