Bijdrage voor onafhankelijk bodemadvies bij individuele agrariërs

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:
 • Auteur:


Het project Uitrol BodemUP van LTO Noord maakt het voor Flevolandse agrariërs mogelijk om adviseurs op het eigen bedrijf in te schakelen. Agrariër en adviseur kunnen samen aan de slag met vraagstukken over maatregelen om het bodem- en waterbeheer op de percelen te verbeteren. Dit kan door verbetering van de bodemstructuur, beter benutten van nutriënten, versterken van het bodemleven of door het doven van ongewenst bodemleven. Openstelling van de regeling is vanaf donderdag 11 maart 12.00 uur. Dit project biedt ruimte aan ongeveer 135 agrariërs en komt voort uit het LTO Noord project Kennisverspreiding goede landbouwpraktijk 6e NAP “Optimale nutriëntenbenutting door het gewas”.

Projectbijdrage

De projectbijdrage van Uitrol BodemUP kan ingezet worden bij nieuwe vraagstukken, maar ook bij lopende projecten over thema’s met relatie bodem-/waterkwaliteit. Voorwaarde is dat adviseurs in de gelegenheid worden gesteld om, in individueel contact met ondernemers, persoonlijke adviezen te geven. Het project heeft een looptijd van 2 jaar en per deelnemer is een projectbijdrage van 500 euro beschikbaar. Dit betekent dat er 250 euro per jaar beschikbaar is voor één bedrijfsbezoek en één ander contactmoment (bijvoorbeeld telefonisch of tijdens een groepsbijeenkomst) tussen agrariër en adviseur.

Aanvraag via adviseur

Alle Flevolandse agrariërs kunnen aan dit project deelnemen. Een aanvraag voor een projectbijdrage moet echter door een adviseur worden ingediend, dit kan niet door een individuele agrariër worden gedaan. Voorwaarde is dat adviseurs één aanvraag indienen voor advies van minimaal 20 agrariërs.

Openstelling en contact

Vanaf donderdag 11 maart 12.00 uur wordt de regeling opengesteld voor aanvragen. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst en kunnen door adviseurs worden ingediend bij de provincie via Eva Eigenhuijsen: per e-mail eva.eigenhuijsen@flevoland.nl of telefonisch 06 51683000. Ook voor vragen kunnen adviseurs en agrariërs hier terecht.

Bron: Actieplan Bodem en Water

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving