Biodiversiteit en de Flevolandse landbouw

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:
 • Auteur:


De Agro Expert Raad (AER) heeft een advies uitgebracht bij de derde verkenning over de toekomst van de agro-sector in Flevoland: Advies AER – Biodiversiteit en de Flevolandse landbouw

Advies Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: vierde advies

In de vierde verkenning over de toekomst van de agrosector in Flevoland buigt de Agro-Expert Raad Flevoland (AER) zich over biodiversiteit.
De wereldwijde teruggang in biodiversiteit, kortweg de verscheidenheid van leven op aarde, is afgelopen decennia een steeds belangrijker publiek thema geworden. Dat is vertaald in beleid op nationaal en internationaal niveau en tal van acties door overheden en marktpartijen. Mondiaal heeft Nederland afspraken gemaakt over het behoud en duurzaam gebruik van de biodiversiteit in het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD). De Europese Unie kent de Vogel- en Habitatrichtlijnen, met als belangrijkste instrumenten Natura 2000 (het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden) en de Kaderrichtlijn Water. Recent is onder de Green Deal de Biodiversiteitsstrategie gelanceerd. In Nederland wordt biodiversiteit geconserveerd in het Natuur Netwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur).
Ook in de landbouw verdient biodiversiteit aandacht. Dit niet alleen omdat de landbouw invloed heeft op de natuur in genoemde gebieden, sommige natuur (zoals akker- en weidevogels) landbouwgronden nodig heeft, maar ook omdat biodiversiteit in de landbouw zelf een belangrijke functie heeft voor een robuuste teelt, de zogenaamde agrobiodiversiteit. Voor de AER is dat aanleiding aan het onderwerp biodiversiteit aandacht te geven en een advies uit te brengen.

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving