Blauw-groen Waterrijk

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:
 • Auteur:


De randmeren en de aangrenzende kustgebieden in Flevoland, Gelderland en Overijssel bieden een geweldige vakantiebestemming voor binnen -en buitenlandse toeristen. De provincie Flevoland wil investeren in de recreatieve vitaliteit van dit blauw-groene waterrijk, samen met partners. Het waterrijk  strekt van Marknesse tot het Hulkesteinse Bos. Momenteel wordt verkend hoe het gebied er qua recreatie voor staat en of andere partijen, bedrijven en overheden ook willen investeren in de toekomst van het gebied. Onderdeel van deze pré-verkenning zijn gesprekken met partijen in het gebied. Het doel hiervan is te bepalen of partijen uit het gebied ook de urgentie voelen om aan een perspectief voor de lange termijn te werken en of er sprake is van een gedeelde opgave. In deze gesprekken zoeken we naar beelden en ideeën die er zijn over de toekomst van het gebied en of er behoefte is aan een gezamenlijk perspectief. Dit resulteert in een gezamenlijk toekomstperspectief voor het gebied.

Rita Braam

Afgelopen week spraken we met Rita Braam. Rita is de directeur van de Coöperatie Gastvrije Randmeren,  het  samenwerkingsverband voor de Randmeren. De coöperatie heeft als doel het kwaliteitsniveau van het natuur- en recreatiegebied Randmeren te behouden en waar mogelijk te verhogen en de robuustheid van het gebied te versterken. Meer informatie is te vinden op de website.

Zij gaf aan dat ze urgentie ziet voor een langetermijnperspectief, met name voor de huidige ondernemers in het gebied. Er is behoefte aan een wenkend toekomstperspectief om meer richting, investeringskracht, en kennis en ervaring van buiten te bieden aan de ondernemers. Een van de ideeën voor het gebied die Rita inbracht gaat over het creëren van een langer seizoen. Mensen gaan niet meer een keer per jaar op vakantie, maar veel vaker. Om het gebied nog interessanter en krachtiger te maken als bestemming, moet hier meer op ingespeeld worden. Idealiter krijgt het gebied een “year round” programma dat gedragen wordt door ondernemers en overheden en bezoekers ook buiten het hoogseizoen activiteiten te bieden heeft. Kunnen we als gebied een dergelijk portfolio ontwikkelen?

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving