Circulaire bijeenkomst in het bos

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

Circulaire bijeenkomst in het bos

  • Bart Harleman

De tweede platformbijeenkomst Circulair Flevoland trok op maandag 4 juni meer dan 70 deelnemers. Ook dit keer waren er weer veel ondernemers, mensen van kennisinstellingen en overheden bij elkaar om te kijken hoe we de volgende stappen kunnen zetten naar een circulaire economie in Flevoland. Een kort videoverslag kun je hier bekijken. De platformbijeenkomst was samen met de gemeente Almere georganiseerd en vond plaats bij Staatsbosbeheer in Almere. Om iedereen zo goed mogelijk in contact te kunnen brengen met potentiële afnemers, producenten en gelijkgestemden, kon iedereen dit keer plaats nemen aan een aantal thematafels.Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: EmptyName 123 1

Groene grondstoffen

Aan de tafel Groene Grondstoffen, met een 10-tal personen afkomstig van o.a. kennisinstellingen (Aeres Hogeschool en Acrres), bedrijfsleven (Netics, Orgaworld Innovatiecentrum, Green-Up) en overheidsinstellingen (Grondstoffen Collectief Almere), ontstond een levendige discussie. Toepassing van biocomposieten, geopolymeren, productie van PHA, natuurvriendelijke oevers gemaakt van baggerslib, reststromen uit de akkerbouw, waterplanten, vezels uit planten en digestaat kwamen aan bod.Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: _RRR9133

Hout

De tafel Hout  werd gehost door Staatsbosbeheer. Zij brachten zelf een belangrijke vraag in. Wat kunnen we doen met al het hout wat de komende jaren vrijkomt in Flevoland, hoe kunnen we dat circulair inzetten? Freek Rebel (Staatsbosbeheer) heeft een aantal concrete voorstellen eruit kunnen halen en hopelijk ontstaan hier een aantal mooie ketens uit.Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: _RRR9123

Gebruikte Materialen

Aan de tafel Gebruikte materialen werd direct een poging ondernomen om tot nieuwe ketens te komen. Na een korte introductie, waarin iedereen vertelde wat hij of zij kwam brengen, werden er meteen nieuwe contacten gelegd.
En daarmee werd het een geslaagde bijeenkomst. De provincie en de gemeente Almere organiseren de platformbijeenkomst juist met als doel om ondernemers de kans te geven om in contact te komen met aanbieders van grondstoffen, afnemers van circulaire producten en de mogelijkheid om kennis en financiering te vergaren.Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: _RRR8998 Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: _RRR9193 Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: _RRR9093

Terug naar het overzicht