Condities toekomstige landbouw

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:


De provincie Flevoland is aan de slag met de opgave Landbouw: Meerdere Smaken. De startnotitie is vastgesteld dus de eerste lijnen worden verkend en uitgewerkt. Samenwerking met andere partijen staat hierbij centraal. Vandaar dat in januari op verzoek van de provincie belangenorganisaties, gemeenten, waterschap, kennisinstituten en adviseurs bij elkaar kwamen.

Toekomstbeeld landbouw

De meeste van deze partijen hebben in het voortraject van de Omgevingsvisie bijgedragen aan de totstandkoming van de opgave Landbouw: Meerdere Smaken. Zij zijn bijgepraat over de huidige stand van zaken. Daarnaast wilde de provincie met hen nadenken over een concreet toekomstbeest van de agrarische sector in Flevoland.

‘In Flevoland wordt kennis ontwikkeld en geëxporteerd. We zijn in de wereld bekend als kraamkamer van meerdere smaken in de landbouw. Er wordt een goede boterham verdiend en dat alles met respect voor de leefomgeving.’

Duurzame condities

Voor de opgave Landbouw: Meerdere Smaken stelt de provincie een programma op zoals beschreven in de Omgevingsvisie. In dit programma is er speciale aandacht voor het creëren van ideale en duurzame condities voor landbouw. Welke condities zijn nodig om in Flevoland meerdere smaken landbouw te laten ontplooien? In de gesprekken met de verschillende aanwezigen hebben we van gedachten gewisseld over wat nodig is om dit te bereiken. Vanuit verschillende invalshoeken zien we de volgende condities telkens terugkeren: ‘Goede verbindingen zijn een vereiste, letterlijk in de vorm van goede digitale ontsluiting maar ook figuurlijk door netwerken met elkaar te verbinden. Kennis en ervaringen moeten worden gedeeld zodat de diverse smaken in het gebied zich versneld ontwikkelen. Methoden, kennis en techniek zijn onze exportproducten. Dít domein moeten we claimen en gebruiken voor de positionering en branding van de agrofoodsector in Flevoland.’

Dankzij de inzet van de aanwezigen zijn we weer een stap verder met het vaststellen van de benodigde basiscondities voor toplandbouw in Flevoland, nu en in de toekomst.

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving