De invloed van de FlevoTop

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:


In de Omgevingsvisie FlevolandStraks die woensdag 8 november werd vastgesteld staan de zeven opgaven omschreven waarover u mee kon praten tijdens de FlevoTop. Voorafgaand aan het opstellen van die opgaven sprak de provincie tussen begin 2016 en april 2017 met vele partijen: de Flevolandse gemeenten, dorpsraden van de NOP, het waterschap, belangenorganisaties, diverse experts van binnen én buiten Flevoland, ondernemers, inwoners, agrariërs, Toerisme Flevoland en noem zo maar op.

Bovenop al die kennis en al die meningen leverde de FlevoTop van 7 oktober nog ideeën op, specifiek over de uitvoering van de opgaven. In het verslag is te lezen wat de belangrijkste punten per gesprekstafel waren.

Aan de slag

Nu de Omgevingsvisie FlevolandStraks officieel is vastgesteld, kan in volle vaart met de uitvoering worden gestart. En daarbij hebben Provinciale Staten de opdracht aan Gedeputeerde Staten gegeven om de uitkomsten van de FlevoTop te benutten. Hoe gaat dat in zijn werk?

Voor iedere opgave is een team die samen met de Gedeputeerde aan de opgave gaat werken. Per opgave kan de aanpak heel verschillend zijn, evenals de rol van de provincie. Wat wel voor íedere opgave geldt is: de provincie kan het niet alleen. De provincie zoekt dus opnieuw de partijen op die eerder meedachten en kijkt of er zich nog andere partijen mee willen werken om de opgave aan te pakken. Of dat de provincie zich misschien aan kan sluiten bij een beweging die al gaande is.

Gezamenlijk kijken zij dan hoe zij aan de opgave kunnen werken en wat een ieder daarin kan doen. Misschien moeten ondernemers samen gaan werken en kan de provincie de partijen aan elkaar verbinden. Of is het nodig dat de provincie met een subsidie een gewenste ontwikkeling stimuleert? Of zijn er nieuwe verordeningen nodig om een bepaald gebied te beschermen? Of is er juist experimenteerruimte nodig die de provincie kan bieden? De ideeën van de FlevoTop kunnen hierin een verrijking zijn.

Betrokkenheid

Ook is veel te leren van de discussies die aan de tafel plaats vonden en de argumenten die werden aangedragen. Die laten zien wat de deelnemers belangrijk vinden en waarom. Dat is misschien wel waardevoller dan de afzonderlijke ideeën waar men op uit kwam. Deze lessen neemt de provincie ter harte bij de uitvoering.

Sommige deelnemers hebben aangegeven betrokken te willen blijven. Per  opgave bekijken we hoe dit enthousiasme kan bijdragen aan de uitwerking van de opgave.

Nu de Omgevingsvisie is vastgesteld en PS zich hebben uitgesproken over de uitkomsten van de FlevoTop, gaan we aan de slag – ook met uw inbreng. U hoort dus van ons!

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving