DEELNAME PROEFTUIN ELEKTRISCHE BEREGENING VOOR INDIVIDUELE AGRARIERS

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:


Vanaf 10 maart biedt Landbouw Meerdere Smaken agrariërs de mogelijkheid om deel te nemen aan de proeftuin elektrisch beregenen. De proeftuin maakt het voor Flevolandse agrariërs mogelijk om op het eigen bedrijf het effect te meten bij het gebruik van elektrische beregeningsinstallatie.

De proeftuin
De proeftuin is gericht op monitoring en kennisverspreiding. Agrariërs en adviseurs kunnen samen aan de slag met vraagstukken over het monitoren en optimaliseren van elektrische beregeningsinstallaties en het gebruik hiervan. Er is ruimte voor minimaal 4 deelnemende agrariërs. Deelnemers worden voorzien van persoonlijk advies en monitoring voor elektrische beregeningssystemen.

Effecten
De middelen uit de proeftuin elektrisch beregenen kunnen worden ingezet bij nieuwe vraagstukken, maar ook bij lopende projecten in relatie tot elektrisch beregenen. Voorwaarde is hierbij dat aandacht uit gaat naar de effecten op emissie van stikstof (NOx), waterverbruik en agrarische opbrengst. Afhankelijk van de maatregel kunnen aanvullende parameters worden toegevoegd.

Amendement
Provinciale Staten vinden het belangrijk om zoveel mogelijk innovaties op dit gebied te stimuleren. De proeftuin is gestart naar aanleiding van amendement L van 11 november 2020: “de uitvoering van innovatie pilots die snel een bijdrage gaan leveren aan bijvoorbeeld stikstofreductie en elektrische irrigatie”.

Voorwaarden
10 maart wordt het aanvragen deelname proeftuin elektrische beregening voor individuele agrariërs opengesteld en vanaf dat moment kunnen aanvragen worden ingediend.
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.
Een beoordeling over de aanvraag wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 4 weken aan de aanvrager gecommuniceerd.

 • Looptijd maart 2021 – december 2022 (een vol jaar en twee zomers).
 • Het project draagt niet bij aan de investering van deelnemende agrariërs. Het richt zich expliciet op maatregelen die weliswaar innovatief zijn, maar ook markt gereed.
 • Het project richt zich op innovatieve maatregelen ten behoeve van emissiereductie van stikstof en/of beperking van het gebruik van fossiele brandstof.

Bekijk het hele artikel, de aanvullende voorwaarden en het aanmeldformulier.

Bron: Horizon Flevoland

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving