Denk- en doenvermogen

Naast denkvermogen is ‘doenvermogen’ minstens zo belangrijk om aan de hoge eisen van onze samenleving te kunnen voldoen. Steeds vaker verwacht de overheid van burgers dat ze zichzelf kunnen redden op het gebied van gezondheid, financiën en werk. De Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vraagt met het rapport ‘Weten is nog geen doen‘ aandacht voor het belang van vaardigheden die nodig zijn om kennis te verkrijgen en toe te passen, zoals een doel stellen, in actie komen, volhouden en om kunnen gaan met verleiding en tegenslag. Door het slimmer en realistischer maken van beleid kan de overheid de redzaamheid van burgers versterken.

Lees meer over de presentatie van het rapport.