Flevoland aan de slag met zonneparken

Provincie Flevoland streeft ernaar om in de toekomt een energieneutrale provincie te zijn. Op het gebied van windenergie is de provincie al koploper. Maar om de ambities uit de Omgevingsvisie na te streven is er meer nodig, zoals inzetten op zonne-energie.

Zonneparken

Bij zonne-energie denk je al snel aan zonnepanelen op de daken van huizen of bedrijven. Maar de provincie bekijkt daarnaast ook de mogelijkheden van zonneparken. Hiervoor heeft zij een plan opgesteld dat Provinciale Staten dit najaar behandelen.

De Nieuwe Oogst schreef hier een artikel over: Zonnepark komt naar Flevoland.