Flevoland Bloeit – demo van akkerranden op 18 augustus 2021

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:
 • Auteur:


Op 18 augustus van 14.00 tot 20.00 uur organiseert de provincie samen met het FAC en LTO Noord een inloop waar boeren kennismaken met alle facetten van akkerranden, aansluitend slootkantenbeheer en agrarisch natuurbeheer. Locatie: Harrysfarm, Elandweg 73 te Swifterbant.

Demonstratie

Tijdens deze inloop staat het verhogen van de biodiversiteit in het agrarisch gebied centraal. Aan de hand van een 1,2 km lange wandeling kun je kennismaken met verschillende aspecten rondom akkerranden, aangepast slootkantenbeheer en mogelijkheden van agrarisch natuurbeheer. Langs de wandelroute staan verschillende stands die bemand worden door medewerkers van het FAC en praktiserende boeren. Het doel is om van elkaar te leren en de inzet van akkerranden en kruidenrijk grasland in Flevoland uit te breiden. Akker met wilde bloemen

Uitdagingen

De provincie is trots op de agrariërs in Flevoland en ziet ook de grote uitdagingen die er op de sector afkomen. In het agrarisch gebied is biodiversiteitswinst te behalen. Met praktische en inpasbare maatregelen wil de provincie samen met de agrarische sector werken aan een hogere biodiversiteit en meerwaarde creëren voor het agrarisch landschap.

Biodiversiteitsherstel

Volgens gedeputeerde Harold Hofstra is er geen tijd te verliezen. ,,Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland. Provinciale Staten hebben daarom dit voorjaar 1,35 miljoen euro toegezegd voor het herstel van de condities in de stad, het landelijke gebied, de natuurgebieden en de verbindingen daartussen. We zijn het onszelf verplicht om goed te zorgen voor onze natuur al was het maar voor de generaties na ons.”

Sinds een paar jaren is er binnen de agrarische sector een groeiend besef dat we met zijn allen moeten werken aan biodiversiteitsherstel. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen, zoals strokenteelt, akkerranden, slootkantenbeheer, agrarisch natuurbeheer en verbetering van de bodem.

 

Bron: persbericht provincie Flevoland

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving