Flevoland levert stevige bijdrage aan energieopgave

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:
 • Auteur:


Flevoland gaat 13,5% van de duurzame energie opwekken die in 2030 nodig is om de afspraken uit het Klimaatakkoord na te komen. Dat staat in de Startnotitie Regionale Energie Strategie Flevoland (RES Flevoland).  De startnotitie is inmiddels in Provinciale Staten, de gemeenteraden en de Algemene Vergadering van het Waterschap behandeld. In de startnotitie RES Flevoland wordt uitgewerkt hoe de regio gaat bijdragen de CO2-uitstoot in 2030 te halveren en in 2050 nagenoeg te laten verdwijnen zoals nationaal (Klimaatakkoord) en internationaal (Parijs) is afgesproken.

Één regio

Flevoland is één van de 30 RES-regio’s, die moeten gaan laten zien welke bijdrage zij gaan leveren aan het verduurzamen van elektriciteit en de gebouwde omgeving.  In de startnotitie RES Flevoland staat hoe provincie, gemeenten en waterschap gaan samenwerken met maatschappelijke  partijen aan een langjarige energiestrategie.

Concept

Iedere regio moet komende zomer laten zien welke plannen het heeft in een ‘Concept- RES’. Flevoland zal hierin laten zien welke duurzame opwek er al is en welke plannen er in de regio al zijn gemaakt. De startnotitie laat zien dat Flevoland daarmee al een stevige bijdrage levert aan de nationale energieopgave in 2030.

Mogelijkheden

Het huidige beleid is het uitgangspunt van de startnotitie. Tegelijkertijd snappen de verantwoordelijke gedeputeerde, wethouders en heemraad heel goed dat tot 2050 nog meer nodig is om tot een geslaagde energietransitie te komen. In de Concept-RES wordt zo goed mogelijk in beeld gebracht welke potentiële mogelijkheden er nog meer zijn.  De verdere ontwikkeling van bijvoorbeeld waterstof en aquathermie (warmte uit water) zijn daar voorbeelden van.

Welke duurzame energiebronnen in de toekomst daadwerkelijk verder ontwikkeld gaan worden, is op dit moment meestal nog lastig te bepalen. In de Startnotitie wordt er wel op gewezen dat draagvlak voor toekomstige ontwikkelingen onmisbaar is. Daarom moet volgens de RES-partners nog goed gekeken worden naar hoe iedereen in Flevoland zo goed mogelijk betrokken kan worden. Maatschappelijke partijen zijn bijvoorbeeld al goed betrokken bij de RES door het netwerk Flevolandse Energie Agenda (FEA).

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving