Gasloos wonen in Lelystad

Provincie Flevoland streeft ernaar om in 2050 geen fossiel gas meer in de Flevolandse huizen en bedrijven te gebruiken. In Lelystad zijn een aantal pioniers die nu al gasloos wonen. Tijdens een kennisavond, georganiseerd door de Natuur en Milieufederatie Flevoland, vertelden zij hun ervaringen en probeerden zij anderen te inspireren. Omroep Flevoland was aanwezig en maakte een reportage van de avond: Pioniers laten zien dat aardgasloos wonen nu al kan.