Grondstoffenakkoord

Begin dit jaar hebben 180 partijen het Nationale Grondstoffenakkoord getekend, waaronder provincie Flevoland. De partijen hebben afgesproken om in 2050 de economie volledig circulair te maken. De ondertekenaars gaan nu concrete plannen maken om de omslag naar een circulaire economie te stimuleren.

Binnen een half jaar worden op de onderwerpen biomassa, voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen concrete plannen vastgesteld. Daarin komt te staan welke stappen worden gezet voor een volledig circulaire economie in 2050. Lees het volledige Grondstoffenakkoord.