Het Energietransitiemodel

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:


De provincie Flevoland zet samen met alle gemeenten, het Waterschap Zuiderzeeland, de Natuur en Milieu Federatie Flevoland (NMFF) en de Omgevingsdienst Flevoland in op de Flevolandse Energieopgave. Op korte termijn moet heel Flevoland draaien op duurzame energie. Daarvoor ontwikkelen de bovengenoemde partijen samen een regionale Energie-Agenda. In de Energie-Agenda wordt vooruitgekeken naar de toekomst en laten de overheden zien wat ze op korte termijn samen gaan oppakken. Om dit beeld scherp te krijgen is Quintel om hulp gevraagd. Dit bedrijf heeft het Energietransitiemodel (ETM) ontwikkeld.

Met het ETM kan een eindbeeld voor het energiesysteem in heel Flevoland worden geformuleerd. Maar ook voor Lelystad, Urk, Almere-Buiten of de Polderwijk in Zeewolde. Simpeler gezegd: Wat is de energieopgave voor Flevoland, de gemeenten, wijken en buurten? Naast het neerzetten van een eindbeeld van de energieopgave, geeft het model ook weer hoe Flevoland er op dit moment voor staat. Quintel gaat dit model voor de provincie maken en daarmee is het mogelijk om allerlei toekomstige energiescenario’s te simuleren op andere schaalniveaus. Naast het inzicht in de energiekant van de eindbeelden, wordt er ook een beeld gecreëerd van de investeringen die nodig zijn om het eindbeeld te behalen. Wanneer Quintel alle gegevens en data in het model voor Flevoland heeft geladen, zal dit model voor iedereen zichtbaar zijn op www.pro.energytransitionmodel.com.

Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: Energy model

ETM in werking, met het model kunnen scenario’s gesimuleerd worden door aan verschillende knoppen te draaien. Zo kun je bijvoorbeeld het aandeel windturbines en zonne-energie laten toenemen. Dan zie je hoe veel energie dit oplevert, maar ook welke investeringen er nodig zijn om dit doel te bereiken.

 

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving