Het Goede Voorbeeld

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:


Provincie Flevoland heeft grote ambities op het gebied van circulaire economie en duurzame energie. Zo moet de hele provincie in 2050 energie- en CO2-neutraal zijn. Daarnaast hopen we in 2030 bekend te staan als dé grondstoffenleverancier voor de circulaire economie. Maar het is niet zo dat we dit zo even in ons eentje kunnen bereiken. Hiervoor wordt veel gevraagd van Flevolandse inwoners en bedrijven. Daarom werken we samen met andere overheden, bedrijven en organisaties om een beweging op gang te helpen. Maar als onze ambitie veel gaat vragen van iedereen, dan moet de provincie zelf ook laten zien dat het menens is. Vandaar dat het programma Het Goede Voorbeeld van start is gegaan.

Medewerkers provincie doen zelf mee

In dit programma wordt gekeken wat onze organisatie zelf kan doen om bij te dragen aan de ambitie. Dus hoe kunnen we afvalloos en energieneutraal ons werk doen? Waar lopen we tegen aan als we die doelen willen bereiken? Er is inmiddels een nulmeting geweest om te kijken wat onze situatie nu is. In de eerste 3 weken van maart 2018 doet een groep medewerkers mee aan een experiment om te kijken waar de grote uitdagingen liggen voor de provincie.

Allerlei vragen

De 1e week zit er inmiddels op. In deze week hielden de deelnemers bij hoeveel afval ze produceerden en hoeveel water ze verbruikten. Het leuke van zo’n experiment is dat deelnemers met andere ogen naar de dagelijkse gang van zaken gaan kijken. Want hoeveel water wordt er eigenlijk gebruikt om de vaat van de lunch af te wassen? Hebben we wel zoveel printrers nodig? Wanneer we iets buiten de deur organiseren, kunnen we dan ook aan de gastheer vragen om alles zo circulair en duurzaam mogelijk te doen? Allemaal vragen die opkwamen in de eerste experimentweek. In de 2e week kijken we onder andere naar het woon-werkverkeer.

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving