Houtribdijk, een project van samenwerking, veiligheid en kansen

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:


De Houtribdijk is een van de bekende waterkeringen in Flevoland. De dijk is een verbinding tussen Enkhuizen en Lelystad. Het is ruim 100 jaar geleden dat er een Watersnoodramp was. Op 13 en 14 januari 1916 braken op vele plaatsen de dijken door in Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Noord-Holland.

Al in 1891 had ingenieur Cornelis Lely samen met de Zuiderzeevereeniging een plan uitgewerkt voor de afsluiting van de Zuiderzee en de inpoldering ervan. Hij bedacht de Afsluitdijk, die in 1932 werd voltooid en plande vier grote polders, waarvan één proefpolder: Andijk, die in 1927 werd drooggelegd. De eerste echte polder die werd aangelegd was de Wieringermeerpolder in 1930. Daarna volgden de Noordoostpolder in 1942, Oostelijk Flevoland in 1957 en Zuidelijk Flevoland in 1968.

In 1976 kreeg het IJsselmeer zijn huidige vorm, toen de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen het Markermeer van het IJsselmeer scheidde. De 26 kilometer lange dijk was ooit bedoeld voor de inpoldering van het zuidelijk gedeelte van het IJsselmeer tot de Markerwaard. In 2003 is besloten deze Flevopolder definitief niet meer aan te leggen. We kennen de Houtribdijk ook als Markerwaarddijk.

Veiligheid en kansen

De dijk voldoet niet aan de wettelijk gestelde veiligheidseisen. Hierom wil Rijkswaterstaat de Houtribdijk versterken zodat deze voor de komende 50 jaar weer voldoet aan de eisen. De dijk voorkomt dat bij extreme stormen op het IJssel- en Markermeer uitwisseling van water plaatsvindt tussen beide meren. Zo blijft de waterstandverhoging als gevolg van de storm op beide meren beperkt en worden de dijken rond de meren minder zwaar belast.

Met de versterking van de dijk zijn er ook nieuwe kansen, zoals natuurontwikkeling Trintelzand nabij Trintelhaven (halverwege de dijk). Hier komt een natuurgebied van 270 hectare. Dit gebied zal bestaan uit zandplaten, slikken, rietoevers en ondiep water tussen de zandplaten. Ook de versterking van de dijk met zand is een nieuwe ontwikkeling en wereldprimeur. Lees meer.

Provincie Flevoland heeft besloten te investeren in de aanleg van een watersportstrand bij Exposure aan de Houtribdijk en een loopbrug over de Houtribdijk bij Trintelhaven.

Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: Houtribdijk – mountainbike Op de Houtribdijk is ook een mountainbikeroute gerealiseerd. Het aanleggen van de route is gesteund door het Fonds Medegebruik (het Dijk & waterfonds van het Waterschap Zuiderzeeland). Het doel van de initiatiefnemer, iCycle, was om te laten zien dat mountainbiken op een dijk uniek is, maar ook dat dit mogelijk is op een manier die de primaire functie van de dijk niet aantast. Het pad is aantrekkelijk ingericht met uitdagende maar verantwoorde hindernissen wat ervoor zorgt dat de gebruikers op het pad blijven. Om schade aan de dijk te voorkomen is de dijk ter hoogte van het pad versterkt met honingraatprofielen. Door het gebruik van de dijk wordt het beleven van de polder mogelijk gemaakt. Aan de ene kant ziet de recreant het water van het IJsselmeer, aan de andere kant de lagergelegen polder.

Zo is deze Houtribdijk een mooi voorbeeld van samenwerking, veiligheid en kansen.

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving