Aankondiging: Impuls voor kringlooplandbouw

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:
 • Auteur:


Het ministerie van LNV, Stichting Wageningen Research en provincie Flevoland vinden het belangrijk dat de kringlooplandbouw in Nederland een impuls krijgt. Met kringlooplandbouw is het mogelijk voldoende voedsel te produceren voor de groeiende wereldbevolking met zo min mogelijk grondstoffen en met een zorgvuldig beheer van de bodem, water en natuur. Provincie Flevoland, LNV en Europa willen innovaties die de transitie naar kringlooplandbouw versnellen stimuleren met een bedrag van in totaal € 1.500.000. Bedrijven en organisaties die een impuls geven aan de transitie kunnen hiervan gebruikmaken. De openstelling is vanaf 4 januari 2021.

Realisatieplan kringlooplandbouw LNVTransitie

De agrarische sector in Nederland staat voor grote uitdagingen. Zo staat onze bodemkwaliteit onder druk, hebben we te maken met een verlies aan biodiversiteit en gebruiken we teveel fossiele brandstoffen. En we willen onze toonaangevende positie wereldwijd behouden, ook in de toekomst. Met een transitie naar kringlooplandbouw kunnen we deze uitdagingen het hoofd bieden.

Flevoland is een praktijklaboratorium voor vernieuwing. De Boerderij van de Toekomst (BvdT) levert een bijdrage aan de transitie naar kringlooplandbouw. Dit doet zij samen met bedrijven die willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om hun gewassen op een duurzame wijze te telen, met een positieve impact op de biodiversiteit en leefomgeving en met een eerlijk inkomen voor de boer.

Innovatieprogramma

Het programma voor de transitie naar kringlooplandbouw bevat 5 thema’s:

Innovaties op (een van) deze thema’s kunnen gebruikmaken van de stimuleringsregeling. De voucherregeling is bedoeld voor alle ondernemers die innovaties willen ontwikkelen, testen en demonstreren die bijdragen aan kringlooplandbouw. Deze innovatieve ondernemers kunnen de vouchers bij de BvdT inzetten om gebruik te maken van de faciliteiten en de daar aanwezige expertise en ondersteuning.

Er zijn 3 typen vouchers :

 1. De haalbaarheidsvoucher wordt gebruikt voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten van de BvdT om de technische en economische haalbaarheid van een innovatie-idee te toetsen. Met deze voucher krijgt u ten hoogste 90% van de door WR gefactureerde kosten vergoed, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 10.000.
 2. De R&D-voucher wordt gebruikt voor de externe kosten die u als ondernemer maakt om een prototype te ontwikkelen en te testen in lab- en praktijkomgeving. Met deze voucher krijgt u 100% van de door WR gefactureerde kosten vergoed, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 75.000. Daarnaast krijgt u ten hoogste 50% van de externe kosten vergoed, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 25.000.
 3. De pilotvoucher wordt gebruikt voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten van BvdT om een innovatie in de praktijk te testen en valideren. Met deze voucher krijgt u 100% van de door WR gefactureerde kosten vergoed, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 25.000

Wendbare en weerbare agrofoodsector

De visie ‘Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden’ van het ministerie van LNV vormt de stip op de horizon voor een meer duurzame toekomst van landbouw, natuur en visserij. Het programma Landbouw: Meerdere Smaken richt zich op innovaties voor een agrarische sector die wendbaar, weerbaar en innovatief is. Alle aspecten van kringlooplandbouw spelen hierin een rol. Het ministerie van LNV, de WUR, provincie Flevoland en het Europese programma Kansen voor West stimuleren bedrijven en organisaties bij de ambitie als koploper in kringlooplandbouw in 2030.

Informatie en aanvraag

Bent u benieuwd of uw project past bij het innovatieprogramma van de BvdT? Neem dan contact op met de BvdT (E-mail: boerderijvandetoekomst@wur.nl, telefoon: 0320-29 11 98). Zij gaan graag met u het gesprek aan om te kijken of uw project past bij de doelstellingen en in aanmerking komt voor deze vouchers.

Voor een formele aanvraag dient de aanvrager een ondertekende offerte van de BvdT in te dienen, samen met een kort projectplan en -begroting. De andere vereiste bij de aanvraag is een geïntegreerde verklaring, waarin de aanvrager aangeeft te voldoen aan de eisen voor de-minimissteun en niet in financiële moeilijkheden verkeert. Deze formulieren kunt u vanaf 4 januari 2021 vinden op www.kansenvoorwest2.nl

Boerderij van de Toekomst

Boerderij van de Toekomst is bedoeld voor iedereen die actief is in de praktijk. Op deze plek komen de beste toepassingen en technieken van de agronomie, ecologie en technologie bij elkaar. Boerderij van de toekomst combineert maatregelen en kennis uit de biologische en gangbare landbouw in een zo duurzaam mogelijk bedrijfssysteem. Boerderij van de Toekomst biedt zo een middenweg waar natuur en landschap een plek krijgen en emissies naar het milieu zoveel mogelijk naar nul gaan. Kortom: hoe u kunt blijven boeren met toekomst.

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving