Kick off Human Capital Agenda

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:
 • Auteur:


Hoe zorgen we voor voldoende gekwalificeerd personeel voor de sector zorg en welzijn in Flevoland, nu en in de toekomst? Binnen het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) is daar afgelopen twee jaar aan gewerkt. Op woensdag 18 november 2020 werd het startschot voor de Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland gegeven, het vervolg op dit actieplan.

Vier transities

In een inspirerende presentatie schetste Farid Tabarki, auteur en tijdgeestonderzoeker, vervolgens vier belangrijke transities: van kapitalisme naar talentisme, van hiërarchie naar netwerk, van transactie naar participatie en van schaarste naar overvloed.

Van verloven naar trouwen

Een samenwerking tussen overheid, werkgevers en onderwijs is nodig voor het vormen van de Human Capital Agenda. Jop Fackeldey (gedeputeerde provincie Flevoland), Durk Bijma (bestuurder ROC Friese Poort), Ron van Eden (bestuurder Kwintes) en Marieke Voogt (bestuurder Welzijn Lelystad) benadrukten allen dat vertrouwen belangrijk is en dat daarvoor al een belangrijke basis is gelegd binnen het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). Nu is het tijd voor de next level: “Het wordt tijd dat we van verloven naar trouwen gaan.”

Vervolg

Jan Nico Appelman (gedeputeerde provincie Flevoland) sloot de bijeenkomst af. Hij dankte alle aanwezigen en gaf aan dat er veel concrete zaken zijn benoemd en het nu tijd is concrete stappen te zetten: “Laten we het gewoon doen!”. In 2021 bouwen we dan ook verder op het fundament dat op 18 november is gelegd.

 

Bron: Zowelwerk

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving