Kom naar de AER-slotconferentie op 1 juli 2022

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:


Innovatie is Flevoland eigen. Dat zullen we komende jaren ook hard nodig hebben: het Flevolandse landbouw- en voedselsysteem staat voor uitdagingen rond een veranderend klimaat, bodemdaling, waterbeheer. De kwaliteit van onze bodems en de daarmee samenhangende biodiversiteit vragen aandacht. De steden rukken verder op en er zal grond voor andere functies worden bestemd. Blijvend hoge grondprijzen en dure arbeid vragen ook om innovatie.

Voorgaande sessies

De Agro-Expert Raad (AER) Flevoland bracht afgelopen jaren de uitdagingen richting 2040 in kaart. Daarop bracht zij een aantal adviezen uit om het Flevolandse landbouw- en voedselsysteem toekomstbestendig te maken. Begin juni is daarmee een succesvol begin gemaakt. Toen werd een eerste groep geïnteresseerden bijgepraat in een innovatieprogramma rondom bodem, klimaat, water en biodiversiteit. Op 1 juli 2022 organiseren provincie Flevoland en de AER in de ochtend een soortgelijke sessie over business en ict in de keten.

Slotconferentie

Vrijdagmiddag 1 juli organiseren de provincie en de AER samen een slotconferentie over de innovatieprogramma’s en ruimtelijke ontwikkeling in het Flevolandse landbouw- en voedselsysteem. Bent u geïnteresseerd in de langetermijnontwikkeling van de Flevolandse landbouw? Wilt u meepraten over een meerjarig innovatieprogramma? Hoe kunnen boeren daarin samenwerken met de diverse partijen uit bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs? Hoe halen we de emissie- en klimaatdoelen via het innovatiespoor? Hoe kunnen we leidend blijven in voedselproductie op een kleiner areaal?

Meer informatie en aanmelden

U bent van harte welkom bij deze slotconferentie op de Floriade in Almere. Het is nu hoog tijd een volgende stap te maken: nog 15 keer zaaien en het is al 2040. Uw inbreng in die stap is nodig! We nodigen u daarom graag uit om op de Floriade onze gezamenlijke toekomst vorm te geven. Meer informatie vindt u op de evenementenpagina. Aanmelden kan via: events@flevoland.nl.

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving