Landbouw en bomen? Kan dat?

Bij het Flevolandschap in Lelystad verzamelden zich op woensdag 4 april een dertigtal belangstellenden (natuurorganisaties, agrariërs, wetenschappers en beleidsmakers) voor de Meet Up Agroforestry. Dat is een teeltsysteem waarbij bomen worden gecombineerd met landbouw op hetzelfde perceel. Deze mengteelt kan een positief effect hebben op onder andere de biodiversiteit, de bodemvruchtbaarheid en de aantrekkelijkheid van het landschap. De bijeenkomst was bedoeld om naast de huidige ontwikkelingen door te praten over wat er nodig is aan kennis, ervaringen en inzet om agroforestry meer gangbaar te maken in Flevoland.  De uitkomst was dat er een platform nodig is om uit vinden wat agroforestry betekent voor kwaliteit van bodem en water en of er economische meerwaarde is.

Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: meetupaf2