Lelystad zet in op sprong voorwaarts met ‘Lelystad Next Level’

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:


Vertegenwoordigers van de gemeente Lelystad, de provincie Flevoland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben op maandag 4 juni 2018 de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het traject Lelystad Next Level. De ondertekening vond plaats tijdens een eerste bijeenkomst van alle deelnemers aan het traject.

Lelystad Next Level

Het doel van Lelystad Next Level is dat Lelystad zich ontwikkelt tot een aantrekkelijke en duurzame stad, die financieel gezond en zelfstandig is. Een stad waarin alle inwoners meedoen, het onderwijs goed is en waarin je prettig woont. Een zelfbewuste, economisch dynamische stad.

ICL-bijdrage

Het door gemeente Lelystad genomen initiatief voor Lelystad Next Level komt voort uit het onderzoek naar de jaarlijkse ICL-bijdrage. Lelystad krijgt deze bijdrage van het Rijk voor beheer en onderhoud van de stad. Uit het onderzoek kwam naar voren dat Lelystad vooralsnog niet zonder een extra bijdrage kan en dat de focus niet alleen zou moeten liggen op beheer en onderhoud, maar ook op versterking van de sociale en economische structuur van de stad. Met als ambitie de stad sterker te maken en (verdere) afbouw van de ICL bijdrage, zodat Lelystad op den duur financieel zelfstandig kan zijn.

Deeltafels en regietafel

Aan vijf deeltafels gaan vertegenwoordigers uit de betreffende sectoren zich daarom de komende tijd buigen over wat er nodig is om Lelystad in sociaal en economisch opzicht een sprong voorwaarts te laten maken. Zij gaan zich richten op het benutten van kansen, het scheppen van voorwaarden en het wegnemen van belemmeringen op het gebied van: ‘Sociaal sterk’, ‘Onderscheidend onderwijs’, ‘Uitstekende woonmilieus’, ‘Next Level economie’ en ‘Natuur, recreatie en toerisme’. De regie op het traject Lelystad Next Level vindt plaats aan de regietafel, onder voorzitterschap van mr. R.J.J.M. (Ralph) Pans (staatsraad van de Raad van State en o.a. oud-burgemeester van Almere).

Mijlpalen

Belangrijke mijlpalen in het Lelystad Next Level-traject zijn dat na één jaar een strategische agenda wordt vastgesteld en dat na vijf jaar en tien jaar de balans wordt opgemaakt, om te bezien in hoeverre de (sub)doelen zijn of worden gerealiseerd en wat dat betekent voor het niveau en ontwikkeling van de afbouw van de ICL-bijdrage.

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving