Loket voor belemmeringen

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:
 • Auteur:


Ondernemers lopen regelmatig tegen belemmeringen in wet- en regelgeving aan die het opbouwen van een circulaire businesscase in de weg staan. De Metropoolregio Amsterdam wil daar samen met de provincies Noord-Holland, Flevoland, de omgevingsdiensten en gemeenten iets aan doen.

Hobbels

In veel sectoren waar productieresiduen en reststromen ontstaan, is het lastig deze in de kringloop te houden. Denk aan de agro- en sierteeltsector, de voedingsindustrie en de bouw. Ondernemers in de circulaire economie ervaren regelmatig belemmeringen bij het opbouwen van hun businesscase. Dat kunnen ruimtelijke belemmeringen zijn (bijvoorbeeld bij de aanvraag van vergunningen). Of juridische, milieutechnische of communicatieve hobbels. De MRA wil daar iets aan doen door de expertise bij overheidsinstanties uit te wisselen. En door ondernemers het makkelijk te maken om belemmeringen, die een stap naar een circulaire economie in de weg staan, aan te dragen.

Loket

Op initiatief van de MRA is een ‘platform belemmeringen wet- en regelgeving’ opgericht waarin de MRA, omgevingsdiensten, het Rijk en de provincies Noord-Holland en Flevoland plaatshebben. Het Rijk is via het programma Ruimte in Regels ook betrokken bij het platform. Binnen dit platform zijn samenwerkingsafspraken gemaakt en is een laagdrempelig digitaal loket ingericht om belemmeringen op het gebied van wet- en regelgeving op te halen en zo mogelijk weg te nemen. Zo willen we ervoor zorgen dat klachten bij de juiste overheid afgehandeld worden en niet tussen wal en schip belanden. Het platform komt regelmatig bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen. Samen zoeken we naar oplossingen, óók als deze belemmeringen voortkomen uit nationale of zelfs Europese wet- en regelgeving.

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving