Maak grijs groener: maatregelen voor versterken biodiversiteit

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:
 • Auteur:


We vinden biodiversiteit belangrijk. Maar toch weten velen van ons niet precies wat het is of hoe ze kunnen helpen biodiversiteit te versterken. De campagne Maak grijs groener biedt handvatten.

Planten en dieren

Biodiversiteit omvat alle vormen van leven op aarde en de manier waarop de verschillende organismen met elkaar samenleven. Zo kunnen planten en dieren sterk van elkaar afhankelijk zijn voor voedsel en voortplanting. Als ergens soorten uitvallen of juist overheersen, kan de balans verstoord raken. Dit leidt tot meer soortenuitval en zo komt het leven op aarde in de problemen.

Met de campagne Maak grijs groener – die 13 oktober van start is gegaan – benadrukt de stichting het belang van biodiversiteit in Nederland. Er wordt uitgelegd wat biodiversiteit is en ze laten zien hoe Nederlanders de biodiversiteit een handje kunnen helpen.

Handvatten voor vergroening

De website biedt burgers concrete handvatten om bij te kunnen dragen aan het beschermen en herstellen van biodiversiteit in de buurt. Het geeft een overzicht van maatregelen die je kunt nemen in je tuin of op je balkon, in de wijk, gemeente of buiten de gemeente.

Zo kun je in je tuin of op je balkon nestkastjes en insectenhotels installeren of tegels vervangen voor bloemenperken. Met de hele straat kun je ook inzetten op het planten van bomen, het verwijderen van betegeling of de gemeente stimuleren om extra maatregelen te nemen. Dat kan bijvoorbeeld door aan te zetten om bedrijventerreinen te vergroenen of om de aanleg van groene daken te stimuleren.

Ook het inzaaien van bermen en akkerranden kan bijdragen aan versterking van de biodiversiteit. Daarnaast kun je inzetten op slim maaien voor behoud van ecosystemen, het tellen van soorten en het gezamenlijk opstellen van een vergroeningsplan.

Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel

De campagne ‘Maak grijs groener’ is een initiatief van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Natuurorganisaties, boeren, burgers, wetenschappers, banken en bedrijven zetten zich samen in voor biodiversiteitsherstel in Nederland.

Bron: Groen Kennisnet

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving