Meer dan 200 bezoekers voor kennisdag bodem en water Flevoland

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:


Maandag 6 februari 2023 was de Meerpaal in Dronten voor de vijfde keer het podium voor de kennisdag bodem en water. Deze dag, waar het delen van nieuwe kennis en boerenpraktijk centraal staat, werd druk bezocht. Meer dan 200 Flevolandse boeren en professionals bezochten de Meerpaal en spraken met elkaar over wat er nodig is voor een toekomstbestendige landbouw. Gedeputeerde Gebke van Gaal van provincie Flevoland: “Op dit moment hebben agrariërs te maken met veel uitdagingen en spreken we van een enorme transitie. Op een dag als vandaag kijken we vooral wat ervoor nodig is om ook toekomstbestendig te werk te gaan. Ik merk dat er enorm veel energie en ondernemerschap is in Flevoland die maken dat we dit we dit gezamenlijk kunnen en willen doen.”

Afwisselend programma met workshops

De kennisdag is één van de bijeenkomsten van het Actieplan bodem en water Flevoland (ABW). Dit is een samenwerkingsverband tussen LTO Noord, Waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland. Het doel van het ABW is een duurzame landbouw in Flevoland bevorderen door bewust bodemgebruik, een goede waterkwaliteit en waterconservering in het bodemprofiel. Tijdens de Kennisdag kregen aanwezigen een gevarieerd menu aan workshops gepresenteerd. Deelnemers konden zo hun eigen middag samenstellen met onderwerpen als bodemverdichting. Ook de workshop over biodiversiteit kon rekenen op veel belangstelling.

Voedsel(on)zekerheid en de boer van de toekomst

Voorafgaand aan de workshops gaf Europees en landbouwjournalist Jacques van Outryve een lezing. Daarin stond een belangrijk thema voor de landbouw centraal: voedsel(on)zekerheid. Hij deelde zijn visie op wat ervoor nodig is om voedselzekerheid te kunnen bieden in 2040 en wat de boer van de toekomst nodig heeft. “Ik kon wel de hele dag naar hem luisteren”, zei een agrarisch ondernemer. Aansluitend gaf Piet Boer, heemraad van Waterschap Zuiderzeeland, aan dat het nodig is om kennis te delen en om samen te kijken hoe we dingen anders en misschien wel beter kunnen doen. “De grote belangstelling voor de kennisdag is een teken dat boeren elkaar hierin willen opzoeken.”

Kennisdag Bodem en Water 2023

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving