Miljoenen voor bescherming archeologische vindplaatsen werelderfgoed Schokland

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:


Minister Van Engelshoven trekt 12 miljoen euro uit om archeologische vindplaatsen rond Schokland in stand te houden. Op dit moment worden deze archeologische resten bedreigd door daling van het grondwaterwaterpeil en agrarische activiteiten. Provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder, Stichting Flevo-landschap en Waterschap Zuiderzeeland dragen samen 14,6 miljoen euro bij aan het project. Van Engelshoven: “Het voormalig eiland Schokland is een archeologische schatkamer. Duizenden jaren is het eiland bewoond geweest. Al die bewoners hebben hun sporen achtergelaten. Die sporen vertellen ons nu het verhaal van Nederland. Ze vertellen ons waar we vandaan komen en wie we zijn. Door dit archeologische erfgoed te beschermen, kunnen we dit verhaal doorgeven aan volgende generaties.”

Bescherming

Met de gezamenlijke investering van bijna 27 miljoen euro kan de grondwaterstand worden verhoogd, zodat de archeologische resten op de beste manier bewaard en beschermd blijven in de bodem. Door de vernatting wordt de grond ongeschikt voor de huidige agrarische activiteiten, maar het leent zich wel voor het aanleggen van een groot natuurgebied.

Nieuwe Natuur

In 2014 hebben gemeente Noordoostpolder en Stichting Flevo-landschap daarom een plan ingediend bij provincie Flevoland voor de realisatie van een natuurgebied van ruim 200 hectare bij Schokland. Vanuit het programma Nieuwe Natuur heeft de provincie een bedrag van ruim 10 miljoen euro gereserveerd voor de uitvoering van dit plan. Naast de bijdragen van gemeente Noordoostpolder, Stichting Flevo-landschap en waterschap was ook nog een bijdrage vanuit het Rijk nodig om de businesscase sluitend te krijgen.

Geschiedenis

Archeologen hebben in het gebied op en rond Schokland sporen gevonden van jagers, verzamelaars en vroege boeren daterend tot 8.000 jaar geleden. Deze vindplaatsen uit de Steentijd zijn getuigenissen van de overgang van een samenleving van jagers-verzamelaars naar een samenleving van landbouwers. Sinds de drooglegging van de Noordoostpolder, is Schokland een eiland op het droge. Vanaf 1995 staat Schokland op de UNESCO Werelderfgoedlijst vanwege haar unieke waarde. Het natuur- en werelderfgoedgebied is opengesteld voor publiek.

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving