Natuurinclusieve landbouw inspireert

Provincie Flevoland wil samen met verschillende partijen in het kader van de opgave Landbouw Meerdere Smaken een platform natuurinclusieve landbouw in Flevoland ontwikkelen. Op maandag 9 april vond daarom een inspiratiebijeenkomst Natuurinclusieve Landbouw plaats op het terrein van het AGV te Lelystad. Partijen als het Flevo-Landschap, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Louis Bolk instituut, LTO, Stichting Veldleeuwerik, Erf b.v., de WUR , Flevolands Agrarisch Collectief maakten met elkaar kennis en inspireerden elkaar met hun projecten en voorstellen.

Een mooie sessie met veel energie en als uitsmijter een mooi beeld van een platform voor agroforestry.