“Niet blijven doen wat je deed”

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:
 • Auteur:


Het was grijs, grauw, regenachtig en koud buiten. Maar binnen werden de gedeputeerden Cora Smelik en Jan-Nico Appelman en de Almeerse wethouders Maaike Veeningen en Jan Hoek warm ontvangen door de gastheren van Cirwinn en het Grondstoffencollectief Almere.  Het doel van het werkbezoek was om met eigen ogen te zien wat Cirwinn en het GCA allemaal doen.

Cirwinn

Cirwinn is een samenwerking tussen de Reimert Groep, de Pouw Groep en Van Werven Recycling. Het is ontstaan uit de City Competitie in 2017, waar het idee voor Cirwinn (toen nog Vijfhoek) als winnaar uit de bus kwam. Op hun terrein in Almere kunnen zij uit huishoudelijk en bouwafval grondstoffen terugwinnen die geschikt zijn voor hergebruik. Momenteel doen ze, samen met het Grondstoffencollectief Almere, een proef met huishoudelijk afval van tienduizend huishoudens in Almere, waarbij het afval (exclusief het GFT-afval) wordt gescheiden in verschillende soorten plastic, papier, metalen. Kortom, alles wat mogelijk opnieuw te gebruiken of wat verwerkt kan wordt tot een nieuwe grondstof. Daarvoor staat er op het terrein een grote installatie waar een deel met de hand en een deel automatisch wordt nagescheiden.  Hierdoor kan het deel van het afval dat normaal in de verbrandingsoven zou verdwijnen een flink stuk kleiner gemaakt worden. En door het te koppelen aan het vergroten van het bewustzijn bij de bewoners is de hoeveelheid afval per huishouden al flink gedaald.

De bezoekers staan voor de installatie waar het huishoudelijk afval wordt geschieden. Eerst met de hand, daarna nog automatisch.

De groep staat bij de installatie voor het scheiden van het huishoudelijk afval.

Beton

De eye catcher op het Cirwinn-terrein is het enorme apparaat, waarmee bouwafval gebroken en gescheiden kan worden in verschillende soorten zand, kiezels en cement. Dit apparaat draait deels op zonne-energie en recyclet het water dat in het proces gebruikt wordt. Het scheiden van de losse onderdelen gebeurt zo goed, dat deze daarna weer gebruikt kunnen worden bij het maken van nieuw beton. Dat kan ook op het terrein, in een eigen betoncentrale. Hier wordt per uur ongeveer 150 kubieke meter aan beton gemaakt. Volledig van gebruikte materialen. De betoncentrale draait ook deels op zonne-energie. Cirwinn heeft ook het beton geleverd voor een volledig circulair stuk fietspad in Almere. Op het terrein heeft eerder dit jaar een brand gewoed in een loods. Dit wordt nu aangegrepen om een nieuwe, grotere en energieneutrale loods neer te zetten.

De groep staat voor het apparaat waar het bouwafval gescheiden wordt. De verschillende lopende banden steken boven de groep uit.

Op de achtergrond staat het apparaat waarmee bouwafval kan worden gescheiden in nieuwe herbruikbare grondstoffen.

Discussie

Het werkbezoek was niet alleen bedoeld om te laten zien wat er op het terrein allemaal gebeurt. Met vier bestuurders aan tafel was er een mooie gelegenheid om het niet alleen te hebben over wat Cirwinn al kan, maar ook wat er nog meer mogelijk is én welke rol de overheden daarbij kunnen spelen.  Bijvoorbeeld bij het maken van hun eigen beleid en door circulair in te kopen. De gemeente Almere liet zien dat zij een ambitieuze Duurzaamheidsagenda hebben , waarbij ze de ontwikkeling van de stad hand in hand willen laten gaan met de overgang naar schone energie, het hergebruiken van grondstoffen en het aanpassen van de stad aan het veranderende klimaat. Maar dat doen ze niet allemaal tegelijkertijd. Door in iedere wijk het natuurlijk onderhoud te koppelen aan één van de doelstellingen kan er ervaring worden opgedaan, die weer in andere wijken gebruikt kan worden.

Bruggen

Een mooi praktisch voorbeeld is dat de Reimert Groep op het Floriade-terrein twee circulaire bruggen gaat bouwen. Een deel van de materialen voor de bruggen is afkomstig van oude bruggen, die nu worden afgebroken. De circulaire bruggen kunnen na de Floriade makkelijk afgebroken worden en opnieuw worden ingezet op een andere plek. De komende decennia moeten er in Nederland ongeveer 40.000 bruggen worden vervangen. De kennis die wordt opgedaan met de bruggen op de Floriade zou dan kunnen worden gebruikt om het vervangen van al die bruggen op een goede circulaire manier te doen.

Boegbeeld John Nederstigt zit met zijn rug naar ons toe en vertelt aan de groep. Wethouder Jan Hoek en anderen luisternen op de achtergrond toe.

Boegbeeld John Nederstigt vertelt. Wethouder Jan Hoek luistert aandachtig.

Uniek

Waar de aanwezigen het wel over eens waren, is dat er in Flevoland volop kansen zijn om de circulaire economie tot een succes te maken. De innovatiekracht van de ondernemers, het snelle schakelen tussen bestuurders en ondernemers, de toegang tot het onderwijs, de grondstoffenstroom, noem het maar op. Al die dingen zorgen er voor dat Flevoland al met één been in de toekomst staat. De kunst is nu alleen nog om samen het andere been te helpen om ook de stap te maken.

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving