Nieuwe natuur Vliervelden bij Stadsboerderij Almere

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:


Stadsboeren Tom en Tineke Saat ontvingen op 9 mei jl. uit handen van Jan Nico Appelman van provincie Flevoland het bekende natuurbankje wat uitkijkt op het gerealiseerde stuk nieuwe natuur.

Tom en Tineke zijn de oprichters van de Stadsboerderij Almere op landgoed De Kemphaan. Naast hun biologisch-dynamische landbouwbedrijf, hebben zij van hun woonerf een prachtige plek gemaakt waar natuur, landbouw, werken en leren elkaar versterken. In 2014 dienden de stadsboeren hun projectplan in bij provincie Flevoland om nieuwe natuur te creëren in de vorm van een natuurboerderij. Van het originele plan is nu 6 hectare gerealiseerd. Het resultaat is een mooi stuk natuur aan het boerenbedrijf waar hun koeien vrij kunnen grazen. “Wij hebben het vorig jaar ingezaaid met diverse gras-, klaver- en kruidensoorten en ingeplant met haagstruweel. Door het gras afwisselend te maaien en te beweiden proberen we een zeer diverse grasmat te ontwikkelen. Door dit om te zomen met haagstruweel realiseren we een aantrekkelijk biotoop voor vogels” aldus Tom Saat. In het eerste jaar leverde dat al de vestiging van een kerkuil op met een succesvol broedresultaat. Dit jaar gaan de hagen een spurt maken nadat ze de eerste droge zomer hebben overleefd.

Het programma Nieuwe Natuur geeft natuurontwikkeling vorm  in samenwerking met ondernemers, bewoners, terreinbeherende organisaties en gemeenten. Uitgangspunt hierbij is dat de initiatiefnemers zelf verantwoordelijk zijn voor de realisatie en het beheer van hun natuur. Binnen het programma valt de natuurboerderij Vliervelden onder het integraal natuurgebied in Eemvallei-Zuid.

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving