Ondertekening Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:
 • Auteur:


Ruim dertig organisaties – zorg- en welzijnswerkgevers, onderwijsinstellingen (vo-mbo-hbo), gemeenten, UWV en de provincie Flevoland – zetten op 30 september hun handtekening. Daarmee onderschrijven zij de ambitie om een goede balans te realiseren tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van gezondheid, zorg en welzijn in Flevoland.

Actieagenda

Sinds de kick off eind vorig jaar hebben partijen samen hard gewerkt aan een gezamenlijke visie, ambitie en concrete actieagenda om te voorkomen dat het arbeidsmarkttekort zorg en welzijn in Flevoland verder toeneemt. Door te richten op drie actielijnen: instroom, behoud en anders organiseren.

Krachtenbundeling

De afgelopen jaren heeft de Flevolandse Zorg- en Welzijnsector de krachten gebundeld in het RAAT-netwerk. Binnen dit netwerk staat werving en behoud van personeel voor de sector centraal. Daarnaast hebben landelijke ontwikkelingen als de flexibilisering van onderwijs een plek in dit netwerk. Met het aflopen van de regionale samenwerking in RAAT , hebben de betrokkenen de ambitie uitgesproken de samenwerking te continueren en naar een volgend niveau te brengen. Met de Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland (HCA ZWF) wordt deze stap gezet. De Zorg- en Welzijnsinstellingen (werkgevers), het onderwijs én de overheid werken samen om te voorzien in de behoefte binnen de provincie.

 

Bron: CMO Flevoland

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving