Ontwerp Omgevingsvisie ligt ter inzage

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:


Provinciale Staten hebben op 7 juni 2017 de ontwerp Omgevingsvisie vastgesteld en vrijgegeven voor de inspraak. Van 15 juni tot en met 26 juli kunnen Flevolanders, bedrijven, organisaties etc. reactie geven op de ontwerp Omgevingsvisie.

De stukken liggen vanaf 15 juni 2017 tot en met 26 juli 2017 ter inzage in:

 • In het gemeentehuis van de gemeente Almere, Stadhuisplein 1 te Almere Stad.
 • In de stadswinkel van de gemeente Lelystad, De Meent 14 te Lelystad.
 • In het gemeentehuis van de gemeente Dronten, De Rede 1 te Dronten.
 • In het gemeentehuis van de gemeente Noordoostpolder, Harmen Visserplein 1 te Emmeloord.
 • In het gemeentehuis van de gemeente Urk, Singel 9 te Urk.
 • In het gemeentehuis van de gemeente Zeewolde, Raadhuisplein 1 te Zeewolde.
 • In het provinciehuis van de provincie Flevoland, op de afdeling Ruimte en Economie, Visarenddreef 1 te Lelystad.

Tevens zijn de stukken elektronisch te raadplegen op:

Inloopavonden

Er worden drie inloopavonden georganiseerd:

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen een zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gestuurd aan Provincie Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad, onder vermelding van “zienswijze omgevingsvisie”. U kunt ook per mail reageren via provincie@flevoland.nl of per fax 0320-265260 onder vermelding van ‘zienswijze omgevingsvisie’.

Alle ingediende zienswijzen dienen voorzien te zijn van datum, naam en adresgegevens. Indien gewenst kan mondeling een zienswijze worden ingediend. U kunt daarvoor of als u nadere informatie wenst een afspraak maken via 0320 – 265 265. Indien u als indiener van een zienswijze wenst dat uw gegevens niet openbaar worden, kunt u in uw zienswijze daartoe verzoeken.

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving