Oproep: voorstellen Samenwerkingsinitiatieven

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:


Indienen van voorstellen voor samenwerkingsinitatieven Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen kan tot 15 mei 2019.

De Topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen hebben de ambitie wereldleider te zijn in succesvolle oplossingen voor mondiale maatschappelijke uitdagingen op het gebied van land- en tuinbouw, voeding en groene leefomgeving. Om de vraagsturing van het bedrijfsleven te faciliteren doen de topsectoren jaarlijks een oproep voor Publiek Private samenwerkingsinitiatieven (PPS-en).

In een PPS-project moet een antwoord worden gegeven op één of meerdere kennis- en innovatieopgaven. De focus voor deze jaarlijkse call is gericht op de missies onder het thema Landbouw, Water, Voedsel, die in april worden vastgesteld door het kabinet. De missies voor LWV zijn opgesteld in het kader van het missiegedreven topsectorenbeleid en uitgangspunt voor de topsectoren A&F, T&U en Water.

Klik hier voor meer informatie.

 

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving