Overheden en Windkoepel Groen gaan samen voor duurzame energie

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:


Met het tekenen van een intentieovereenkomst hebben landelijke, regionale en lokale overheden en Windkoepel Groen hun samenwerking bekrachtigd. Zij zetten zich er voor in om Windplan Groen te realiseren: nieuwe windmolens in de gemeenten Dronten en Lelystad die per jaar evenveel elektriciteit opwekken als ruim 134.000 Nederlanders verbruiken.

Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: Windkoepel-ondertekening

Op de foto van links naar rechts staand: Wino Aarnink van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat), Meindert Smallenbroek van het ministerie van Economische Zaken, Gerrit de Regt, secretaris van Windkoepel Groen. En zittend van links naar rechts: Nico Verlaan, wethouder van de gemeente Dronten, Wim Luijkx, voorzitter van  Windkoepel Groen, Elly van Wageningen, wethouder van de gemeente Lelystad en Ad Meijer, gedeputeerde van de provincie Flevoland.

Windplan Groen

Oostelijk Flevoland Op 20 september 2017 hebben Windkoepel Groen (de initiatiefnemer van Windplan Groen), het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Flevoland en de gemeenten Dronten en Lelystad een intentieovereenkomst getekend. Hiermee spreken zij uit samen te werken aan de realisatie van Windplan Groen. Namelijk het saneren, opschalen en nieuw bouwen van windmolens in projectgebied Oost. Dat is het Oostelijk deel van Flevoland, in de gemeenten Dronten en Lelystad (groene gebied op plattegrond hierboven).

950 miljoen kilowattuur

Doel is om bestaande windmolens in het projectgebied te vervangen door grotere turbines die meer energie opwekken. Het streven is dat er 300 tot 400 megawatt (MW) aan opgesteld vermogen windenergie komt te staan in het gebied. Dit resulteert erin dat er per jaar 950 miljoen kilowattuur (kWh) groene stroom wordt opgewekt. Dat is evenveel als ruim 134.000 Nederlanders per jaar verbruiken en bespaart jaarlijks 500.000 ton CO2-uitstoot. Let wel: het gemiddelde – directe en indirecte – elektriciteitsverbruik per Nederlander in 2016 was 7044 kWh.

Participatieopdracht

Regioplan Windenergie Het kader voor Windplan Groen is het Regioplan Windenergie van de provincie Flevoland en gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde. Dat betekent dat ook moet worden voldaan aan de participatieopdracht die in het Regioplan staat. In de intentieovereenkomst hebben de overheden en WKG verder afgesproken wie waarvoor verantwoordelijk is en wat zij van elkaar mogen verwachten.

Website en nieuwsbrief

Voor meer informatie over Windplan Groen is er de website windplangroen. Aanmelden voor de nieuwsbrief Windplan Groen kan ook via deze website. Vragen, opmerkingen of suggesties kunnen worden gemaild naar info@windplangroen.nl.

Over Windplan Groen

Windkoepel Groen (WKG) werkt aan de ontwikkeling van Windplan Groen, in het Oostelijk deel van de provincie Flevoland (gemeenten Dronten en Lelystad). WKG is een samenwerking van meerdere windparken in dit gebied. Samen met de overheden maken zij één Windplan Groen. Het Windplan Groen moet ervoor zorgen dat er nieuwe lijnopstellingen komen in de toegewezen nieuwe plaatsingszones en dat de huidige windmolens in dit deel van de provincie worden vervangen door windmolens met meer vermogen. Met deze strategie worden verschillende doelstellingen bereikt: een duurzamere energiehuishouding, een mooier landschap en een sterkere economie.

Meeprofiteren

Inwoners van de gemeenten Dronten en Lelystad krijgen de mogelijkheid tot financiële participatie in het windplan, zodat zij kunnen meeprofiteren van hernieuwbare energie. Daarnaast leveren de nieuwe windmolens elk jaar een gebiedsgebonden bijdrage die, in overleg met de gemeenten, een bestemming krijgt voor een aantoonbare kwaliteitsverbetering in de omgeving. Windplan Groen maakt onderdeel uit van het Regioplan Windenergie. De doelstelling van het kabinet is 16 procent hernieuwbare energie in 2023. Windenergie is een belangrijke vorm van energie om die doelstelling te bereiken. De provincies hebben in overleg met het Rijk 11 grote gebieden aangewezen die geschikt zijn voor windparken van minimaal 100 MW. Het projectgebied van Windkoepel Groen maakt daar onderdeel van uit met haar doelstelling van 300 tot 400 megawatt (MW) aan opgesteld vermogen.

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving