Praktijk Innovatiecentrum Circulaire Economie (PRICE) van start

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:
 • Auteur:


Het Praktijk Innovatiecentrum Circulaire Economie (PRICE) in Almere wordt hét fieldlab voor de circulaire economie. Het wordt een internationaal erkende plek waar onderwijs, markt en overheid samen innoveren en experimenteren met als doel een circulaire economie in Nederland, de regio en Almere te creëren. PRICE ontwerpt, ontwikkelt en voert vernieuwende leefmilieus, leefconcepten en bouwmethoden uit. Dit zorgt voor een versnelling naar een circulaire wereld.

Netwerk

PRICE werkt vanuit een basisprogramma in wisselende teams aan circulaire projecten, waarbij regie en eigenaarschap telkens bij andere partijen ligt. PRICE verbindt partijen, jaagt aan, kent de weg naar stakeholders en financiering en voorziet in robuuste infrastructuur. PRICE is een lerende netwerkorganisatie die zich feilloos aanpast aan haar context. Zij bouwt over de projecten heen inhoudelijke en procesmatige expertise op die nodig is om de valorisatietrajecten steeds succesvoller en effectiever te laten verlopen.

Strikte focus

PRICE richt zich op de gebouwde omgeving, zowel bestaand als nieuw. PRICE is internationaal bekend en erkend door de visie en aanpak van gebieden, gebouwen en het gebruik. Circulair ontwerpen, ontwikkelen, bouwen en inrichten vindt altijd plaats vanuit sociaal-maatschappelijke relevantie. Scherpte in de definitie circulaire economie is benodigd en leidt tot herkenbaarheid voor de samenleving. Bestaande duurzaamheidsvisies, zoals de Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn bij de invulling van de circulaire economie niet leidend maar kunnen in de toekomst wellicht wel aansluiten op de definitie.

Visie

Met nieuwe onderwijsconcepten, gekoppeld aan praktijkgericht onderzoek, voegt PRICE talent, kennis en innovatiekracht toe aan bedrijven en instellingen in de markt voor de transitie naar een circulaire economie, met focus op de circulaire economie.

Als innovatief kennisinstituut zal zij Almere, de regio en Nederland haar marktpositie als kennishouder en innovator versterken. PRICE doet dit via de lijn van het in de praktijk toepassen van maatschappelijke vraagstukken rondom het thema circulaire economie en onderwijsontwikkeling. Hierdoor wordt talent geactiveerd, worden inzichten en innovaties vanuit een experiment naar de markt gebracht waarbij kennisverdieping, valorisatie en opschaling centraal staan.

Betrokken organisaties: provincie Flevoland, gemeente Almere Hogeschool Windesheim, ROC Flevoland, Van Wijnen en Cirwinn

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving