Preventiecoalitie Flevoland van start

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:


Een betere gezondheid van de Flevolandse inwoners en zo veel mogelijk voorkomen van gezondheidsproblemen door tijdig in te grijpen. Daar gaat de Preventiecoalitie Flevoland komende drie jaar mee aan de slag. Dit doet zij door de samenwerking tussen het medisch en het sociaal domein te versterken. Deze preventiecoalitie komt voort uit de Zorgtafel Flevoland. De deelnemende partijen willen:

 1. Activiteiten ondernemen vanuit medisch en sociaal domein
 2. Samenwerking verbeteren tussen bijvoorbeeld huisartsen en het sociaal domein
 3. De aandacht meer helpen richten op gezond leven en het voorkomen van ziek worden (positieve gezondheid).

Werken aan preventie

Preventie staat meer dan ooit op de politieke agenda. Niet alleen vanwege de financiële noodzaak, maar vooral vanwege het vitale belang van een goede ervaren gezondheid en gezonde leefstijl. Ook in Flevoland wordt op verschillende manieren aan preventie gewerkt. Daarbij lopen partijen tegen uitdagingen aan. Bijvoorbeeld bij het bereiken van kwetsbare groepen en het komen tot duurzame financieringsafspraken. De preventiecoalitie biedt kansen om efficiënter in te zetten op preventie en om een groter effect te bereiken dan wanneer de deelnemende partijen los van elkaar werken.

Deelnemende partijen

De Preventiecoalitie Flevoland bestaat uit de 6 Flevolandse gemeenten, Zilveren Kruis, provincie Flevoland, GGD Flevoland, Flever, Medrie, REHA, de Flevolandse welzijnsorganisaties en de Flevolandse Patiëntenfederatie. De programmacoördinatie wordt uitgevoerd door Proscoop en Elaa. Wethouder Roelie Bosch van gemeente Almere en wethouder Marian Uitdewilligen van gemeente Noordoostpolder zijn de trekkers van deze samenwerking. Dankzij een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat de coalitie van start. Lees het complete persbericht op de website van Proscoop.

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving