Proeftuin AgroEcologie en Technologie Lelystad geopend

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:
 • Auteur:


Op 26 september zijn de deuren geopend van de proeftuin AgroEcologie en Technologie in Lelystad.
Onze toekomstige plantaardige productiesystemen in de open ruimte moeten in sterke mate onafhankelijk zijn van gewasbeschermingsmiddelen en moeten bijdragen aan een substantiële toename van de biodiversiteit. Tegelijkertijd moeten de systemen hoogproductief en efficiënt zijn. De huidige productiesystemen met grootschalige monoculturen werken het gebruik van corrigerende externe middelen in de hand.

Natuurinclusief

Als we een substantiële sprong willen maken naar een geringere afhankelijkheid van deze middelen moet de (bio)diversiteit naar een hoger niveau om een stabieler en regeneratief productiesysteem te creëren. Ecologisch onderzoek laat immers zien dat deze regeneratieve systemen beter bestand zijn tegen stressfactoren. Natuurinclusief boeren binnen de plantaardige productiesystemen moeten de standaard worden. Robotiseren en sensortechnologie maken deze complexe teeltsystemen mogelijk. Deze nieuwe productiesystemen verbinden een rijk en actief bodemleven aan een rijke bovengrondse (bio)diversiteit. Verhoging van de organische voeding van en opslag in de bodem speelt hierin een belangrijke rol.

Samenwerking

De proeftuin is een initiatief van Wageningen University & Research en is een fysieke locatie waar deskundigen werken aan complexe agro-ecosystemen, met goede faciliteiten (mechanisatie, ICT, kennis, etc). Samen met partners wordt er gewerkt aan een totaal visie en een (virtueel) platform voor uitwisseling en samenwerking. Zo wordt de samenhang van onderdelen (grondbewerking, gewasbescherming, klimaat, biodiversiteit) in de bedrijfsvoering beter zichtbaar voor boeren.

Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: Visual Proeftuin Agroecologie en Technologie

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving