Provinciale Staten stemmen in met ontwerp Structuurvisie Zon

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:


Op woensdag 18 april stond de vaststelling van het ontwerp Structuurvisie Zon als bespreekstuk op de agenda van Provinciale Staten.
Een ruime meerderheid van de Staten stemde in met de vaststelling van de ontwerp Structuurvisie Zon. Een belangrijke stap die nodig is om de doelstelling van Flevoland te halen om in 2030 energieneutraal te zijn. Een meerderheid is voor het plan om op maximaal duizend hectare landbouwgrond zonneparken toe te staan. In de commissie en tijdens het debat is een aantal toezeggingen door Gedeputeerde Staten gedaan om dit zorgvuldig te doen.

Ter inzage

Nu gaat het beleidsstuk voor 6 weken ter inzage voor inspraak. U kunt het vinden in het provinciehuis en op alle Flevolandse gemeentehuizen. et is ook te vinden op de website van de Provincie. Gedeputeerde Staten verwerken vervolgens de inspraakreacties en inhoudelijke toezeggingen in een Nota van Beantwoording. Deze wordt samen met de definitieve versie van de Structuurvisie Zon aan de Commissie Ruimte voorgelegd. Daarin zijn de uitkomsten van de inspraak en de toezeggingen verwerkt. Vervolgens stellen de Staten voor het zomerreces de definitieve Structuurvisie Zon vast.

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving