Provincie stimuleert vlasproductie in Flevoland.

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:


Grondstof voor natuurlijke bouw in Flevoland

Het gewas vlas is veelzijdig. Vijftig procent van de vlas wordt momenteel ingezet voor textiel en veelal verkocht aan bedrijven buiten Europa. Het doel is om dit om te buigen naar lokale verkoop binnen Europa. Het doel voor de overige vijftig procent is, om deze te verwerken tot natuurlijke bouwmaterialen in Flevoland. Om dit te realiseren krijgt Bas hulp van Twan van der Pol, die als ketenmanager probeert de teelt en productie van vlas te koppelen aan het gebruik van vlas als grondstof voor natuurlijke bouwmaterialen. Zodat deze vervolgens in lokale bouwprojecten gebruikt kunnen worden.

Bodem-, biodiversiteit-, en waterverbeteraar

Vlas heeft een positief effect op de bodemkwaliteit, door de diepe worteling verbetert het de bodemstructuur. Door de minimale behoefte aan gewasbeschermingsmiddelen, wordt de biodiversiteit verbetert. Voor de teelt van vlas is geen inzet van kunstmest nodig. Hierdoor is er geen extra uitspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater, waardoor de waterkwaliteit verbetert. Vlas is nauwelijks vatbaar voor ziekten, het is een sterk gewas.

Linum, te Nagele

Het bedrijf Linum (latijns voor vlas), van Bas Bouma en zijn vader Klaas is in feite een groothandel in vlas en andere landbouwproducten zoals o.a. wortels. Het bedrijf teelt vlas op akkers van boeren passend binnen het bouwplan van de boer. Het bedrijf heeft geen eigen akkerbouwgrond. Linum ontzorgt de agrariër door het gewas te zaaien, te onderhouden en te oogsten. Daarna slaat het bedrijf het vlas op en verkoopt het aan geïnteresseerde marktpartijen.

Keteninitiatieven Flevoland

Provincie Flevoland wil ondernemers stimuleren om circulaire producten te maken of om grondstoffen te leveren voor de circulaire economie. Daarom ondersteunt zij beginnende circulaire ketens, waarbij door de samenwerking tussen grondstoffenleverancier, verwerker en een afnemer van het eindproduct een keten gevormd kan worden. Deze circulaire ketens krijgen ondersteuning in de vorm van ketenmanagers. Wil je meer weten over circulair ondernemen in Flevoland? Kijk op www.circulairflevoland.nl.

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving