Quick Scan Provinciale Democratie

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:

“Wat vindt u van de samenwerking in en met de provincie?” Dat wil provincie Flevoland graag weten van de inwoners, ambtenaren, college- en statenleden. Hiervoor hebben zij de Quick Scan Provinciale Democratie ingevuld. Deelname was mogelijk tussen 25 mei tot en met 17 juni 2021. De uitkomsten zijn zeer waardevol voor de provincie. Een begeleidingscommissie met vertegenwoordigers vanuit de doelgroep hebben de uitkomsten vertaald naar een verbeteragenda. De uitkomsten en de verbeteragenda staan in de infographic hieronder.

Aan de slag!

Om een brug te slaan naar concrete acties wil de provincie graag verder in gesprek. Met een doorsnede van de deelnemers aan de scan, maar ook met andere samenwerkingspartners, zoals maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, ondernemers en medeoverheden. Deze gesprekken organiseert de provincie in het najaar 2021.

Meepraten?

Wilt u ook meepraten? Stuur dan een e-mail naar samenbeter@flevoland.nl met daarin uw naam, woonplaats en telefoonnummer.

Meer lezen over de bevindingen?

Bekijk dan deze rapportage en de antwoorden van de deelnemers op de open vragen:

Quick Scan Provinciale Democratie

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving