Sluizen in Flevoland

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:


In Flevoland houden we van droge voeten. Het belang van droge voeten gaat honderd jaar terug, toen een stormvloed een groot deel van Noord-Holland onder water zette. Dat was de directe aanleiding van de Zuiderzeewerken.

Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: SluisNu, honderd jaar verder, vinden we het nog steeds erg belangrijk om droge voeten te houden. We worden beschermd door de dijken en gemalen. Gelijktijdig is het scheepvaartverkeer ook van groot belang. De schutsluizen zijn ons daarbij van grote dienst. Zij zijn ervoor gemaakt om schepen van het ene naar het andere waterpeil te brengen en zo ervoor te zorgen dat vrachtschepen en recreatieverkeer Flevoland goed kunnen bereiken. Het verschil in het waterpeil binnen- en buitendijks is indrukwekkend: op sommige plekken wel 5 meter!

Een groot sluizencomplex is de Houtribsluizen, op de vaarroute tussen Amsterdam en Lemmer bij Lelystad. Jaarlijks passeren hier zo’n 80.000 schepen. De schutsluizen zijn elk 190 meter lang en 18 meter breed en zijn geschikt voor schepen tot 5.000 ton. Met de komst van de overslaghaven Flevokust zal het vervoer over water alleen maar toenemen. Voor de recreatievaart is er een kleine schutsluis, deze is 67 meter lang, 9 meter breed en 3,5 meter diep.

Kijken we verder in de polder dan zien we dat er een nieuwe sluis gebouwd wordt in het Drontermeer voor het project ‘Ruimte voor de rivier’, de Reevesluis. Een veiliger rivierengebied én een aantrekkelijke leefomgeving: dat is de dubbele doelstelling van het project Ruimte voor de rivier. De wateren rondom Flevoland zijn hierbij de buffer voor hoogwater in de IJssel bij extreem weer, we hebben immers de ruimte daarvoor en de gemalen kunnen deze extra toevoer prima aan.
De komende tijd zal de aanleg van de Reevesluis ook wat betekenen voor het Flevolandse verkeer: de brug bij Roggebot gaat vaker open voor het vervoer van zand over water.

Flevoland heeft 15 bruggen en sluizen die bediend worden vanuit een bedieningscentrale in het provinciehuis in Lelystad. En hoe dat werkt is te zien in onderstaand filmpje.

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving