Sneak preview: Circulaire Atlas van Flevoland

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:
 • Auteur:


Provincie Flevoland heeft de grondstoffenstromen in Flevoland in kaart gebracht. Binnenkort wordt de eerste Flevolandse Circulaire Atlas gepubliceerd, maar wij mogen hier een tipje van de sluier oplichten.

Groene Grondstoffen

Er is in Flevoland jaarlijks 3.000 kiloton aan groene grondstoffen voorhanden. Het merendeel daarvan (2.489 kton) komt uit de reststromen van de landbouw en de veeteelt. De reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie, groente-, fruit- en tuinafval en de groene reststromen uit het onderhoud van wegen en vaarwegen zorgen voor de rest. In dit getal is niet de hoeveelheid biomassa meegenomen van de voedselproductie. Alles wat tot voedsel kan worden verwerkt, heeft voorrang en wat er overblijft, is mogelijk geschikt als groene grondstof. Nu worden de reststromen uit de landbouw, zoals aardappel- en suikerbietenloof, stro van tarwe en mest vooral vergist of gebruikt als veevoer. Maar met dit materiaal zou veel meer gedaan kunnen worden.

Gebruikte Materialen

Naast de groene grondstoffen is er in Flevoland ook jaarlijks 1750 kiloton aan gebruikt materiaal beschikbaar. Zo komt er ieder jaar bijna 700 kton asfalt vrij bij de renovatie van wegen. Volgens het Landelijk Afvalplan moet dit in zijn geheel worden gerecyled. Hier ligt een schone taak voor de overheid, die hergebruik van asfalt kan meenemen in de aanbestedingen. Ook beton is in ruime mate aanwezig (247 kton per jaar). Er worden nog weinig betonnen balken of platen in hun geheel hergebruikt. Hiervoor zijn vraag en aanbod nog niet op elkaar afgestemd. Betonpuin kan wel worden hergebruikt als wegverharding of als grindvervanger in beton. Dat scheelt weer nieuwe grondstoffen. Andere reststromen bestaan uit metalen, hout, plastic, baggerslib en grond.

De exacte hoeveelheden die van deze stoffen beschikbaar zijn en wat de mogelijkheden zijn voor hergebruik, kun je binnenkort lezen in de eerste Flevolandse Circulaire Atlas.

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving