Start préverkenning blauw-groene slinger

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:


In het kader van de Strategische opgave Regionale Kracht wordt gewerkt aan drie deelopgaven waaronder de Blauw-Groene Slinger. Dit is het natuur –en waterrijke gebied aan de Oostrand van Flevoland, van Marknesse tot het Hulkesteinse Bos. Het is de ambitie van de provincie om voor dit gebied de bovenregionale betekenis en kwaliteit van de leefomgeving voor de lange termijn te versterken met betrekking tot recreatie en toerisme.

Préverkenning

De préverkenning is bedoeld om inzicht te bieden in de vitaliteit en potentie van de leisure sector aan weerszijden van de randmeren. Het bestaat uit drie onderdelen: een foto van de huidige situatie van het gebied, aanknopingspunten voor kansrijke gebiedsperspectieven en daaruit volgend een overzicht van conclusies en aanbevelingen. Een onderdeel van het onderzoek is een vaarsessie door het gebied op maandag 11 juni met gebiedsexperts, partners en ondernemers. Op 28 juni zal Bureau BUITEN uiteindelijk het rapport met daarin hun bevindingen over het gebied aan de provincie presenteren. Als uit de préverkenning blijkt dat gebiedspartners voldoende urgentie voelen en een gedeeld beeld hebben bij de gebiedsopgave(n), kan op basis van de aanbevelingen de volgende stap gezet worden richting een gezamenlijk gebiedsperspectief.

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving