Start provinciebrede aanpak tegen Eenzaamheid in Flevoland

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:


Vandaag startte de Flevolandse aanpak tegen eenzaamheid. In De Kubus in Lelystad vertelden onder andere gedeputeerde Harold Hofstra en wethouder Jack Schoone over eenzaamheid in onze provincie.

Veel initiatieven

Gedeputeerde Harold Hofstra: “Er zijn veel initiatieven op het gebied van eenzaamheid in Flevoland. Vaak komen deze initiatieven tot stand met veel betrokkenheid. Het is belangrijk om de verschillende initiatieven met elkaar in verbinding te brengen en te zorgen dat ze van elkaar kunnen leren om nog effectiever te zijn. Op deze manier kan ook de continuïteit op de langere termijn worden geborgd.”

Aandacht voor eenzaamheid

Eenzaamheid komt voor bij alle leeftijden en in alle lagen van de bevolking. Ook in Flevoland raakt eenzaamheid een groot deel van de inwoners. Tijdens de coronapandemie is ook meer dan duidelijk geworden dat dit jongeren heeft getroffen. Provincie Flevoland vraagt daarom aandacht voor deze ontwikkeling. We willen graag andere overheden en gemeenten ondersteunen bij het verminderen en voorkomen van eenzaamheid.

Flevolandse aanpak

De Flevolandse aanpak eenzaamheid wordt vormgegeven door WEL in Flevoland. Uitgangspunt hierbij is dat provincie, gemeenten en de betrokken partners elkaar optimaal versterken. Om zo samen eenzaamheid bij inwoners van alle leeftijden monitoren en te signaleren. Met als doel: eenzaamheid onder alle inwoners van Flevoland te voorkomen en terug te dringen. Lees, voor meer informatie, het complete persbericht op welinflevoland.nl.

Kick off aanpak eenzaamheid Flevoland met gedeputeerde Harold Hofstra 08-10-2021 © Sjors Evers

© Sjors Evers

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving