Symposium Positie van Flevoland in het stedelijk netwerk

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:
 • Auteur:


Flevoland heeft een aantal authentieke krachten. Die krachten kun je zien als magneten: ze hebben een grote aantrekkingskracht, binnen en buiten de provincie. De opgave Regionale Kracht richt zich op het krachtiger maken van de magneten om daarmee de positie van Flevoland in de netwerken te versterken. Op dit moment richt de opgave zich op drie magneten, namelijk de woonmilieus in Almere en Lelystad, het economische knooppunt Lelystad dat ontstaat bij de luchthaven en het blauw-groene waterrijk rondom de randmeren van Flevoland.

Pieter Tordoir

Een volgende vraag is dan: hoe versterk je magneten in een netwerk? Daarvoor moet je eerst meer weten over het netwerk, bijvoorbeeld welke trends en bewegingen plaatsvinden binnen dat netwerk en waar kansen en bedreigingen zitten. Hiervoor is de hulp ingeschakeld van Pieter Tordoir, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Ruimtelijk Economisch Atelier Tordoir. De afgelopen maanden is hij druk bezig geweest met een uitgebreide analyse van de netwerken waarin Flevoland zich bevindt. Op woensdag 13 juni presenteerde hij zijn bevindingen tijdens een symposium in het Provinciehuis. Maar liefst achtenvijftig slides passeerden de revue met kaartbeelden van allerlei ontwikkelingen in de stedelijke netwerken. De presentatie laat zien dat de opgave Regionale Kracht op het goede spoor zit en geeft bovendien richting voor het vervolg. Bart Krol (adviseur vanuit Common Eye bij opgave Regionale Kracht) schreef een uitgebreid inhoudelijk verslag dat hier is te vinden: De positie van Flevoland in het stedelijk netwerk van Nederland – Bart Krol

Noord-Brabant

De tweede spreker was Marion Greidanus. Zij is van de provincie Noord-Brabant en werkte eerder al samen met Tordoir. Voor Noord-Brabant deed Tordoir ook een netwerkanalyse en Greidanus liet zien hoe die analyse vervolgens verwerkt en toegepast wordt in beleid. De kaarten van Tordoir bieden ontzettend veel inzichten, maar om ze te gebruiken zal aandacht besteed moeten worden aan het toegankelijker maken van deze kaarten.

In juli zal het uiteindelijke rapport van Tordoir verschijnen met nog veel meer bevindingen en dit zal uiteraard via verschillende kanalen gedeeld worden.

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving