Team Circulair blikt terug én vooruit

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:
 • Auteur:


(op de foto van rechts naar links: Michel Visser, Angelique Hoek, Carina van Dijk, Karlijn Bakker en Bart Harleman)

Het team Circulaire Economie van de provincie Flevoland is sinds het begin van dit jaar op volle sterkte. Carina van Dijk was al werkzaam voor de Opgave Circulaire Economie en houdt zich nu bezig met wat de provincie kan bijdragen aan de ontwikkeling van de circulaire economie. Michel Visser en Angelique Hoek zijn aangesteld als platformmanagers voor de platformen Groene Grondstoffen en Gebruikte Materialen. Zij proberen zoveel mogelijk ondernemers, kennisinstellingen en anderen te interesseren om deel te nemen aan de platformen. Daarnaast zoeken ze veelbelovende keteninitiatieven om die verder te helpen. Karlijn Bakker onderzoekt welke mogelijkheden de provincie in haar eigen organisatie heeft om circulair in te kopen en aan te besteden. Dit valt onder de noemer Het Goede Voorbeeld. Bart Harleman is communicatieadviseur en houdt zich dus bezig met de communicatie rondom de Opgave Circulaire Economie. Naast dit team is ook Marieke van der Werf voor de provincie actief. In haar rol als boegbeeld brengt zij Flevolandse voorbeelden onder de aandacht bij landelijke partijen, zoals de politiek in Den Haag.

Eerste helft zit erop

Het is tijd om in de rust even terug te kijken op het eerste half jaar. Hierin zijn de platformen gevormd en is een samenwerking ontstaan met de gemeente Almere onder de naam Platform Circulair Flevoland.  Het team kijkt terug op een veelbelovende start. Carina van Dijk: “Het is ontzettend mooi om te zien op de platformbijeenkomsten dat mensen elkaar ontmoeten en echt met elkaar in gesprek gaan over businesskansen. De drive en energie die er is om met elkaar te gaan praten over mogelijkheden om gebruik te maken van elkaars materiaal en expertise is inspirerend om te zien!”. Ook Angelique Hoek krijgt energie van het enthousiasme van de ondernemers. “De contacten met ondernemers is altijd een hoogtepunt, want zij zien dat de transitie naar de circulaire economie nodig is. Het is prettig als je daarbij kunt helpen, ofwel door bedrijven met elkaar in contact te brengen of door kennis aan te dragen. Het motiveert enorm om naar de verhalen van de ondernemers te luisteren en te kunnen bijdragen aan de uitdagingen die ze hebben.” De verwachting is dan ook dat er dit jaar meerdere keteninitiatieven tussen aanbieders, producenten én afnemers gevormd kunnen worden. De provincie wil dat soort initiatieven graag ondersteunen om daar kennis op te doen over waar de uitdagingen en belemmeringen van de ondernemers zitten.

Ondernemerskracht

Michel Visser is ook aangenaam verrast door de ondernemingskracht in de provincie. “De afgelopen maanden hebben we al veel bedrijfsbezoeken gedaan en ontdekt dat we in Flevoland al best ver zijn in de circulaire economie. Een aantal grote afvalverwerkers zetten grote stappen en zorgen ervoor dat er steeds minder in de verbranding en op de vuilstort beland. Een Kras Recycling, Morssinkhof, Suez, Van Werven en Schenk (en nog meer) zorgen ervoor dat afvalstromen weer grondstofstromen worden waarmee weer nieuwe producten gemaakt kunnen worden. We hebben in Flevoland ook een aantal innovatieve juweeltjes, bedrijven die echt wereldleiders zijn binnen hun branche. Van Peperzeel uit Lelystad is wereldleider in het verzamelen en verwerken van batterijen, Zuidbergstaal uit Ens produceert tracks voor onder tractoren en bedient daarmee de wereldmarkt en Verbruggen verscheept vanuit Emmeloord hun palletiseermachines over de hele wereld.”

Hordes

En als het eerste half jaar iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat er nog wel wat hordes genomen moeten worden, voordat Flevoland circulair kan worden. Zo ziet Angelique Hoek dat er bij groene grondstoffen wel meer dan voldoende aanbod van reststromen is, maar dat er een schreeuwend gebrek is aan partijen die er mee aan de slag kunnen. “Bovendien zie je dat er vaak nog onderzoek en ontwikkeling moet plaatsvinden voordat deze reststromen ingezet kunnen worden als grondstof of voordat belangrijke componenten als eiwitten eruit gehaald kunnen worden. Het ontbreekt daarbij ook vaak aan financiën om in dure verwerkingsinstallaties te investeren of het blijkt moeilijk een vergunning te verkrijgen voor de nieuwe activiteiten.” Bij Gebruikte Materialen ziet Michel Visser dat veel bedrijven tegen de afvalstatus oplopen. “Voor producenten is het nu nog aantrekkelijker om primaire (nieuwe gewonnen) grondstoffen te gebruiken. Dit komt doordat er bij grondstoffen met een afvalstatus een hoop extra papierwerk komt kijken en zodoende veel meerkosten. Door primaire grondstoffen zwaarder te belasten, secundaire grondstoffen makkelijker te ontdoen van de afvalstatus en niet meer te belasten kunnen we dit proces versnellen.” Ook in onze eigen organisatie loopt Karlijn Bakker tegen hordes op. Zo is het inkoopbeleid van de provincie nog niet ingericht op circulair aanbesteden en ziet ze dat er bij de verschillende afdelingen te weinig kennis is over circulaire alternatieven.

En nu circulair verder!

Het team is tevreden met het resultaat van het afgelopen half jaar, maar de ambities reiken veel verder. In de tweede helft van 2018 wordt er weer een platformbijeenkomst georganiseerd, samen met de gemeenten Almere en Dronten. Op 7 november vindt er een grote manifestatie plaats, waarbij ook partijen van buiten Flevoland worden uitgenodigd. En in het laatste kwartaal van 2018 verwachten we het Ontwerp Programma Circulaire Economie in Provinciale Staten te agenderen. Hierin komt de uitwerking van de opgave van het bereiken van de ambitie Flevoland Grondstoffenleverancier in 2030 zoals deze in de Omgevingsvisie FlevolandStraks is weergegeven. De samenwerking met andere partijen is daarvoor cruciaal. Angelique Hoek: “Ik denk dat het voor Groene Grondstoffen belangrijk is dat meer ondernemers worden betrokken bij het Platform Circulair Flevoland. Vooral de agrariërs, want de grootste reststromen komen bij de landbouwers vandaan. Ik kijk daar nu al naar uit!” Michel Visser: “Ondanks dat we een groep enthousiaste instellingen, bedrijven en overheden nu als lid hebben van het platform, is het onze taak om de community te laten groeien. De bedrijven, overheden en instellingen die nu zijn aangehaakt zijn vaak al bezig met de circulaire economie. Om echt een brede impact te kunnen hebben en een transitie in gang te zetten moeten we opschalen. Dit betekent dat we met elkaar op zoek moeten naar nieuwe leden, partijen die we kunnen aanhaken en enthousiast maken voor de kansen die de circulaire economie biedt.”

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving