Uitwerkingsagenda 2020-2025

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:


Gedeputeerde Staten hebben de Uitwerkingsagenda 2020 – 2025 vastgesteld. De Uitwerkingsagenda laat in samenhang zien hoe de provincie Flevoland uitvoering geeft aan de ambities van de zeven opgaven uit de Omgevingsvisie FlevolandStraks.

Deze uitwerkingsagenda is een herijking en verrijking van de Uitwerkingsagenda Samen Maken We Flevoland uit 2019 en sluit aan bij de ambities uit het Coalitieakkoord Ruimte voor de Toekomst. We hebben beschreven welke stappen we gaan nemen om onze doelstellingen uit de Omgevingsvisie FlevolandStraks te realiseren.

Samen kunnen we werken aan de uitvoering per opgave. In de bijlagen van deze uitwerkingsagenda beschrijven we onze ambities voor de korte termijn, voor de middellange termijn en de lange termijn.
We begrijpen ook dat de actualiteit van invloed is op onze ambities. Daarom zullen we met enige regelmaat monitoren waar we staan en kijken waar bijstelling en aanpassing nodig is. Benieuwd naar de stappen per opgave? Kijk dan in de Uitwerkingsagenda 2020 – 2025.

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving