Uitwerkingsagenda Samen maken we Flevoland vastgesteld

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:
 • Auteur:


Provinciale Staten hebben op 27 februari de Uitwerkingsagenda Samen Maken We Flevoland unaniem vastgesteld.
Deze uitwerkingsagenda is een vervolg op de startnotities en koersnotities van de Omgevingsvisie FlevolandStraks. Die zijn in november 2017 door Provinciale Staten vastgesteld. Hierin staan de zeven strategische opgaven voor de lange termijn benoemd.

Samenhang

In de eerste helft van 2018 is voor iedere opgave een startnotitie en een koersnotitie vastgesteld. Er werd hard gewerkt aan de opgaven. Tegelijkertijd werd duidelijk dat meer samenhang en integraal werken binnen de provincie en met onze partners nodig was. Om deze reden is afgelopen zomer besloten een integrale uitwerkingsagenda te maken van de Omgevingsvisie FlevolandStraks en daarnaast een tussenrapportage over samenwerking met de gemeenten en het Waterschap. De Uitwerkingsagenda geeft weer hoe de opgaven uit de Omgevingsvisie met elkaar samenhangen en hoe zij samenhangen met de reeds lopende activiteiten en programma’s van de provincie.

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving