Van bodem naar bodemverbeteraar

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:
 • Auteur:


Vorig jaar hebben Mycophilia, Zonnespelt en Harrysfarm in samenwerking met de Provincie Flevoland een nieuwe circulaire keten gestart. Van Tafel naar Kavel begeleidt de samenwerking. Mycophilia kweekt paddenstoelen op substraat (voedingsbodem). Dit substraat bestaat uit zaagsel, kaf van granen en andere reststoffen zoals kalk. Mycophilia mixt de grondstoffen tot substraat en verdeelt het in kleinere zakken om diverse soorten paddestoelen op te kweken. De gebruikstijd van het substraat is 6 tot 8 weken. Na de oogst van de paddenstoelen blijft het substraat als restproduct achter. De reststroom wordt Mycostraat genoemd, wat een samenvoegsel van Mycophilia en substraat is.

Champost

In het project onderzoeken de bedrijven of Mycostraat gebruikt kan worden als bodemverbeteraar. Champost, een reststroom uit de champignonteelt op basis van mest en stro, is een bekend en zeer gewaardeerd reststroom in de landbouw. Ondanks dat Champost en Mycostraat beiden een reststroom van paddenstoelenteelt zijn, verschillen de reststromen zeer in samenstelling en daardoor mogelijk in de landbouwkundige waarde.

Weerbare uien

Uit onderzoek van WUR is gebleken dat reststromen die moeilijk afbreekbaar zijn en veel koolstof (C) bevatten (o.a. compost) goede structuurverbeteraars zijn en de weerbaarheid van de grond tegen bodemziekten kunnen vergroten. Een actueel voorbeeld in Flevoland is het toenemende probleem van Fusarium in uien. Deze schimmel kan minimaal 10 jaar overleven in de bodem en richt enorme schade aan in uien. Een oplossing is nu nog niet direct voorhanden, maar het vergroten van de bodemweerbaarheid kan mogelijk de schade verminderen. Het is interessant om een eerste verkenning te doen met Mycostraat en daarbij te kijken naar de samenstelling van het product, de potentie om de structuur te verbeteren, de praktische toepasbaarheid en of er verschillen waargenomen kunnen worden in het optreden van Fusarium in uien. Daarbij maken de initiatiefnemers direct de kanttekening dat veranderingen in de bodem (kwaliteit en weerbaarheid) trajecten zijn voor de lange adem.

Vervolg

We gaan nu voor het tweede jaar ervaring opdoen met Mycostraat in de praktijk. Vorig jaar is er al een eerste proef aangelegd in de uien. Er zijn o.a. opbrengstmetingen en andere waarnemingen gedaan. In het eerste jaar zijn nog geen verschillen waargenomen. Dit jaar wordt de proef weer herhaald. Daarnaast treffen we voorbereidingen voor volgend jaar om in samenwerking met WUR in een pottenproef te testen of Mycostraat potentie heeft om de weerbaarheid van de grond (in)direct te vergroten. Als het experiment slaagt, levert het voor Mycophilia een opwaardering van hun reststroom op en biedt het Flevolandse akkerbouwers een nieuwe reststroom op om de bodem te verbeteren.

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving