“Van praten naar echt doen”

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:
 • Auteur:


Vanuit de hele provincie (en van daarbuiten) kwamen tientallen ondernemers, mensen van kennisinstellingen, overheden en andere geïnteresseerden bij elkaar op de Aeres Hogeschool in Dronten. En net als bij de voorgaande bijeenkomsten, werd iedereen van harte welkom geheten door de dagvoorzitter Marieke van der Werf.

Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: _RRR9511_srgb-web

Wethouder Jan Hoek (Almere), Marieke van der Werf, wethouder Irene Korting (Dronten) en Rieke de Vlieger (Aeres Hogeschool)

“Resultaat boeken”

Als eersten werden gedeputeerde Michiel Rijsberman (die Jan-Nico Appelman verving), de wethouders Jan Hoek (Almere) en Irene Korting (Dronten) en de directeur van Aeres Hogeschool, Rieke de Vlieger op het podium geroepen. De gedeputeerde was blij dat er met de ondertekening van de ketens grote stappen werden gezet. “De stap van de goede praatjes naar echt iets doen. Daar hou ik van, niet te veel praten, maar doen. Niet onbezonnen, maar met iedere stap die we doen, boeken we resultaat.” Rieke de Vlieger benadrukte dat de Aeres hogeschool goed past bij het Platform. “Onze groene hogeschool heeft twee grote thema’s: ondernemen en duurzaamheid. En dat past uitstekend bij de circulaire economie.” Aeres werd ook genoemd door Irene Korting, wethouder van de gemeente Dronten. “In Dronten hebben we goud in handen met de hogeschool en de innovatie op het gebied van agrofood.” Tegelijkertijd liet Korting weten dat haar gemeente ook een rol kan spelen, door hun inkoopbeleid. Ook bij de herinrichting van het gemeentehuis krijgt circulariteit een belangrijke rol. Wethouder Jan Hoek van Almere deelde zijn ambitie met de zaal. “Almere wil graag afvalloos worden. We hebben nu 200 kilo afval per inwoner en dat willen we terugbrengen naar 50 kilo. En daar moeten we nu mee beginnen, want we hebben geen tijd meer te verliezen.” Als ‘verlichte Amsterdammer’ vond hij het wel mooi om te zien dat het onderwerp door veel partijen gedragen wordt.

Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: _RRR9549_srgb-web

Marc Pruijn

Aandacht voor spulletjes

Het was geweldig dat na een vier uur durend Tweede Kamerdebat én de Nacht van de Duurzaamheid Marc Pruijn nog de energie had gevonden om naar Dronten af te reizen. Hij is programmamanager circulaire economie bij het Ministerie van I&W. Speciaal vanwege de ondertekening van de ketens kwam hij langs om ook te delen wat er op landelijk niveau allemaal gebeurt. “De echte transitie gebeurt in het land. Beleid maken we in Den Haag.  Maar initiatieven zoals die vandaag worden getekend, zijn niet door dat beleid ontstaan. Maar ze gaan wel helpen om wettelijke hobbels te vinden.” Marc Pruijn gaf ook alvast een doorkijkje naar het rijksbeleid van de toekomst. Aan het eind van het jaar moet er een uitvoeringsprogramma voor de komende 5 jaar liggen. Onderdeel daarvan is de ontwikkeling van een ‘versnellingshuis’ waarin bedrijven, organisaties en overheden samen gaan kijken hoe ze ondernemers zo goed mogelijk kunnen helpen. Ook moet er meer aandacht komen voor de ‘spulletjes’ oftewel alles wat we in het huishouden gebruiken. De productie, inzameling en verwerking daarvan moet hoger op de agenda komen te staan.

Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: Ondertekening circulaire ketens 07-09

De ketens!

Na het inspirerende verhaal van Marc Pruijn konden de zes keteninitiatieven ondertekend worden. Gedeputeerde Rijsberman tekende namens de provincie mee bij alle initiatieven en zet vanuit de provincie ketenmanagers in. Deze managers begeleiden de ketenpartners en helpen om knelpunten te signaleren , waar de partijen (inclusief de provincie) weer mee aan de slag kunnen om oplossingen te vinden.
De ketens die zijn getekend zijn:
 ‘Plasticfabriek Almere’, (van plastic afval naar producten voor de openbare ruimte, zoals bankjes)
• Taste Up’, (2e keus-groenten gebruiken voor nieuwe culinaire producten)
 ‘Circulaire weg (Bitumen Hergebruik)’, (oude dakbekleding hergebruiken als grondstof voor asfalt)
 ‘Bamboeketen Flevoland’, (bamboevezels als grondstof voor nieuwe composieten)
• ‘Lelystads Grasverwaarding’,(gemaaid gras verwerken tot verpakkingsproducten voor de horeca)
• ‘Spintone CO2 De Lelystadse Boer’ (CO2 van vliegtuigen opvangen en verwerken tot nanobuisjes en grafeen voor oa batterijen)

Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: _RRR9736_srgb-web

Lector Koen Dittrich

Voedsel én Grondstoffen

Lector Koen Dittrich gaf, op zijn laatste dag bij Aeres, een college over nieuwe businessmodellen in de landbouw. Hij vertelde over de grote hoeveelheden ‘afval’ in de keten van de boer naar de consument.  Er komt vaak maar een klein percentage van de oogst op het bord bij de consument, de rest is een reststroom die wel wordt benut maar waar meer waarde uit te halen valt. Landbouwbedrijven zijn steeds vaker hiervan bewust. Omdat het zonde is om al die reststromen te verbranden of te vergisten, moeten we op zoek naar werkbare, schaalbare circulaire verdienmodellen. Het is in eerste instantie het beste om te komen tot hergebruik van grondstoffen (zonder waardevermindering) in plaats van recycling en het voorkomen van afvalstromen in plaats van het verminderen van afval. De techniek is over het algemeen niet de belemmering, maar vaak kost het teveel of is de schaal niet goed. Uiteindelijk willen we naar een situatie toe waarin de agrarische sector van de toekomst niet alleen voedselproducent is, maar ook grondstoffenleverancier voor de biobased economie.
Daarna volgde een introductie (wat doen we, wanneer zijn studenten beschikbaar, etc.) in wat Aeres Hogeschool voor ondernemers kan betekenen door Mandy van Vugt en Janne van den Akker.

Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: _RRR9751_srgb-web

Ideeën voor plastic afval

Het plan achter de Plasticfabriek is om laagwaardig plastic afval te verwerken tot producten voor de openbare ruimte, bijvoorbeeld bankjes en paaltjes. Maar zijn er nog meer mogelijkheden? Die vraag werd in een kringsessie gewoon in de groep gegooid. En direct vlogen de ideeën over de tafel. Het ging van plastic afval van scholen inzamelen en daar dan ook weer producten voor die scholen van maken (inclusief het bijbehorende verhaal) tot het creëren van een korrelfabriek. Want bankjes zijn er op een gegeven moment wel genoeg, maar korrels kun je aan de hele wereld verkopen. Dat er genoeg mogelijkheden waren, werd wel duidelijk. En er werd meegegeven dat de producten van de Plasticfabriek óók weer circulair moesten zijn, anders schoten we er alsnog weinig mee op. Het gesprek eindigde met een aantal concrete afspraken om verder te praten over de Plasticfabriek.

Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: _RRR9789_srgb-web

Rumoer bij het speeddaten

Het rumoerigst was het bij het speeddaten. Inkopers en aanbesteders van overheden zaten klaar om te speeddaten met ondernemers. Welke ideeën hebben de ondernemers die de overheden mee kunnen nemen in hun aanbestedingen? En waar moeten ze aan denken? Na een keurig voorstelrondje kregen de partijen van Michel Visser het startsein. En het ging gelijk los. Iedere inkoper had constant mensen aan zijn of haar tafeltje, waarna geanimeerd allerlei zaken besproken werden. Om na vijf minuten weer met iemand anders verder te kunnen praten.

Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: _RRR9832_srgb-web

Na een korte plenaire afronding waarin nogmaals werd benadrukt dat het goed was dat er nu echt dingen gedaan worden en er niet alleen maar wordt gepraat. De bijeenkomst werd afgesloten met een lunch die bestond uit regionale producten, waaronder voor de winkels afgekeurde, maar prima eetbare groenten. De cirkel was weer rond.

 

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving