Varen in het blauw-groene waterrijk

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:
 • Auteur:


Het blauw-groene waterrijk langs de oostelijke rand van Flevoland is één van de authentieke krachten die benoemd zijn in de opgave Regionale Kracht. Deze krachten fungeren als magneten in de stedelijke netwerken. Door samen met de omgeving de magneet te versterken, versterken we het netwerk en onze economische positie daarin.

Buiten varen

Als onderdeel van de pré-verkenning organiseerde Bureau BUITEN in opdracht van de provincie een vaarsessie door de randmeren met partijen uit het gebied. Het doel van deze sessie was om geluiden op te halen bij partijen uit het gebied, zowel van de Flevolandse kant als van de overkant in Gelderland en Overijssel. De vaarsessie bestond uit een opening door gedeputeerde Jan de Reus van de provincie Flevoland en twee presentaties van experts. Volgend op iedere presentatie was er ruimte om van gedachten te wisselen over kansen, bedreigingen en perspectieven voor het gebied.

Verhaal van het gebied

De eerste presentatie werd verzorgd door Stefan Hartman, directeur European Tourism Futures Institute en lector Stenden Hogeschool. Hij liet zien hoe je een gebied een verhaal geeft en hoe dat eruit zou kunnen zien voor Flevoland. Ook vertelde hij over de transitie die de toeristische sector doormaakt. Deze transitie is een feit, maar hoe ga je daarmee om? Een vrijetijdslandschap moet veerkrachtig zijn om te kunnen blijven bestaan. Door speelruimte te creëren voor experimenten kan een overheid dit stimuleren. Een gebiedsmakelaar kan ondernemers helpen om de speelruimte te pakken.

In het midden

Ad de Bont, werkzaak bij Urhahn stedenbouw en strategie, voorzag de aanwezigen van een tweede presentatie met als titel: Van Randmeren naar Middenmeren. De naam “randmeren” suggereert volgens hem onterecht dat het gebied aan een rand ligt. Het gebied ligt juist centraal in Nederland en maakt onderdeel uit van allerlei (inter)nationale netwerken. Een belangrijk punt hierbij is dat bij de ontwikkeling van het gebied niet alleen naar de MRA wordt gekeken, maar ook richting het oosten en noorden van Nederland.

De vaarsessie leverde interessante beelden en discussies op die naast individuele gesprekken met partijen uit het gebied als input zullen dienen voor het onderzoek.

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving